Tre Kronor gör nytt förvärv i Norge Genom förvärvet ökar Tre Kronor med VD Michael Johansson sin närvaro på den norska marknaden för dagligvarufastigheter.

Tre Kronor gör nytt förvärv i Norge

Transaktion

11 maj 2021

Tre Kronor gör ett nytt förvärv i Norge. Affären bedöms ge ökat driftsnetto med cirka 1,3 miljoner norska kronor.

Affären kom mitt i budstriden om bolaget mellan Svenska handelsfastigheter och Trophi. Men under morgonen meddelande Trophi att man drar tillbaka sitt bud, nu är enbart Handelsfastigheter budgivare.

Förvärvet i Norge görs genomför via dotterbolag. Den förvärvade fastigheten ligger i Skoppum, Reirveien 5, cirka nio mil söder om Oslo och har Norgesgruppen AS med en Kiwi butik som största hyresgäst. Tillträde sker den 1 juli 2019.

– Förvärvet ligger helt i linje med Tre Kronors strategi att genom förvärv av välbelägna dagligvarufastigheter öka närvaron på den Norska marknaden, säger Michael Johansson, VD på Tre Kronor Property.

Genom förvärvet ökas Tre Kronors uthyrbara area med 1 900 kvadratmeter och bolagets driftsnetto bedöms öka med cirka 1,3 miljoner norska kronor.

Affären har föranlett ett tillägg i Svenska Handelsfastigheters uppköpsbud på bolaget.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se