Transports blockad i svenska hamnar kvarstår

Transports blockad i svenska hamnar kvarstår

Analys

13 maj 2022

Transportarbetareförbundets blockad i svenska hamnar kvarstår som den är till och med den 31 maj 2022.

 

- Hittills har Transports blockad inte fått några invändningar från Sveriges hamnar. Vår bedömning är att blockaden har lagts korrekt, säger Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande.

Blockaden har hittills omfattat ryskägda, ryskkontrollerade och ryskflaggade fartyg, vilket skiljer sig från EU:s egen blockad. Den gäller enbart ryskflaggade fartyg och undantar stora delar av godset.

Fram till slutet av april brukade cirka 280 ryskägda, flaggade och kontrollerade fartyg regelbundet trafikera EU:s hamnar. EU:s nuvarande blockad undantar cirka hälften av fartygen direkt eftersom de är bekvämlighetsflaggade. Efter det undantas ytterligare 80–90 procent av godset på de återstående fartygen. Av de cirka 140 fartyg som inte omfattas av EU:s blockad trafikerar cirka fyra till fem fartyg per vecka svenska hamnar. Om enbart EU:s blockad hade gällt, hade samtliga omfattats av EU:s undantag gällande godset.

-Vår blockad och EU:s sanktionspaket verkar ha gett en effekt. Antalet ryska fartyg i EU har minskat rejält och mer eller mindre upphört i svenska hamnar. Det talar för att vår blockad har nått sitt syfte, säger Tommy Wreeth.

Blockaden är en reaktion mot Rysslands fruktansvärda krig i Ukraina. Blockaden gäller mellan 1 och 31 maj och är mot Ryssland. Inte mot svenska hamnar eller företag. Transportarbetareförbundet stöttar det ukrainska folket fullt ut.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se