Transaktioner för drygt 39 miljarder under Q1 Katarina Sonnevi och Annika Edström, Cushman & Wakefield, konstaterar att det blivit en anmärkningsvärt stark start på 2021.

Transaktioner för drygt 39 miljarder under Q1

Analys

7 april 2021

Enligt Cushman & Wakefield har transaktioner för 39,6 miljarder genomförts på den svenska fastighetsmarknaden under första kvartalet 2021.

De färska siffrorna från  Cushman & Wakefield visar alltså på nära en tangering av samma period 2020.

Motsvarande siffra landade under fjolåret på nära 40,5 miljarder kronor och 2019 på 31,8 miljarder.

Detta är en anmärkningsvärt positiv start på 2021, då både 2020 och 2019 som helår var starka transaktionsår.

Bosäder det mest populära segmentet

Det mest populära segmentet totalt sett är bostäder, motsvarande 12,2 miljarder kronor (nära 31 %), följt av industri/logistik på 11,5 miljarder kronor (29 %), kontor 3,7 miljarder kronor (9 %) och handel 3,2 miljarder kronor (8 %).

Även mixed use har varit populärt under det första kvartalet med hela 4,1 miljarder kronor (10 %) i volym.

"Rekordstort kapital söker investeringar"

– Finansieringsmöjligheterna och det internationella intresset för den svenska marknaden har återigen stärks efter en temporär passivitet som följd av covid-19. Just nu söker rekordstort kapital placeringar och priserna inom segmenten bostäder och logistik har ökat avsevärt under senare tid. Yieldskiftet inom bostadssegmentet drivs bland annat av det låga ränteklimatet som råder, ett begränsat utbud och de säkra kassaflöden som genereras, säger Katarina Sonnevi, Deputy Head of Capital Markets på Cushman & Wakefield.

Internationella köp för tio miljarder

Det är främst svenska investerare som varit aktiva på marknaden hittills i år, runt 75 procent (29,7 miljarder kronor) i värden på fastigheter har förvärvats av inhemska köpare.

Svenska aktörer har också varit de mest aktiva säljarna under perioden då de utgjorde hela 90 procent.

Aktiva internationella köpare har främst från USA, Tyskland, Norge och Japan, vilka alla varit nettoköpare under perioden, tillsammans förvärvat underliggande fastigheter för 9,9 miljarder kronor.

"Aptiten på affärer fortsatt stark" 

– Aptiten på affärer är fortsatt stark och det visade sig också tydligt i siffrorna för Q1. Reserestriktioner har inte påverkat närvaron hos de internationella köparna under perioden, mycket säkert kopplat till en stark lokal närvaro med anställda eller samarbetspartners på plats i Norden, något som bådar gott även när vaccinutrullningen går något långsammare än planerat. En mognad kring användningen av digitala verktyg för stängningar av affärer kan också ses underlätta affärerna under inledandningen av 2021, säger Annika Edström, Head of What´s Next/Research på Cushman & Wakefield.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se