Topplista: Här är städerna som är bäst på stadsplanering
– Det senaste året har fått fler att inse vikten av hur en stad är planerad, hur det påverkar våra liv och att det kan vara avgörande för invånarnas trivsel, säger Nicke Rydgren, COO på PE Teknik & Arkitektur.

Topplista: Här är städerna som är bäst på stadsplanering

Stadsutveckling

15 juni 2021

I Samhällsbarometern har konsultföretaget PE Teknik & Arkitektur tagit reda på vad invånarna tycker om planeringen i sina städer. Örebro toppar  listan.

Pandemin har inneburit en stor omställning och fått många svenskar att omvärdera sina städer.

I Samhällsbarometern har konsultföretaget PE Teknik & Arkitektur tagit reda på vad invånarna tycker om planeringen i sina städer. I år toppar Örebro, Lund och Linköping listan över städerna som är bäst planerade.

Minst nöjda är invånarna i storstäderna Göteborg, Stockholm och Uppsala.

I Samhällsbarometern 2021 har invånarna i Sveriges tolv största städer fått bedöma sina städer inom områdena stadsplanering, hållbarhet och digitalisering.

69 procent nöjda i Örebro

Bäst på stadsplanering är Örebro där hela 69 procent av invånarna är nöjda med stadsplaneringen. Därefter placerar sig Lund på en andra plats följt av Linköping på en tredje plats, med en nöjdhet på 68 respektive 66 procent.

Göteborg hamnar sist för andra året i rad. Endast 50 procent av stadens invånare uppger att de är nöjda med hur staden planerats. Trots bottenplaceringen är staden dock på väg åt rätt håll. Jämfört med förra året är det fler som är nöjda med stadsplaneringen, en ökning med sju procentenheter.

Även Stockholm och Uppsala rankas lågt av sina invånare i årets rapport.

– Det senaste året har fått fler att inse vikten av hur en stad är planerad, hur det påverkar våra liv och att det kan vara avgörande för invånarnas trivsel. I dag upplever exempelvis fler att deras stad är cykel- och promenadvänlig, något som har blivit en viktig faktor under pandemiåret. Samtidigt visar årets rapport på en ökad tveksamhet kring huruvida nya stadsdelar faktiskt bidrar positivt till stadens utveckling, säger Nicke Rydgren, COO på PE Teknik & Arkitektur.

Förbättrad stadsplanering

Kanske har reserestriktioner och utflykter på hemmaplan bidragit till att allt fler svenskar utforskat sina närområden. Det är nämligen fler som uppger att det är enkelt att ta sig runt med cykel och till fots – 83 procent jämfört med 77 procent innan pandemin.

Årets rapport visar även att fler upplever att deras stad erbjuder en bra variation av boenden. Däremot upplever färre att nya bostadsområden och stadsdelar bidrar positivt till stadens utveckling. En minskning med fem procentenheter jämfört med när samma fråga ställdes år 2020 innan pandemin. I Norrköping och Stockholm har störst negativ förflyttning skett, där andelen nöjda invånare minskat med 15 respektive 11 procentenheter jämfört med före pandemin.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: https://samhallsbarometern2021.pe.se/ 

Faktaruta

Topplista – Så många är nöjda med planeringen av sin stad:

 

 

 

 

Stad 

2021 

2020 

Skillnad i procentenheter 

1.Örebro 

69 % 

71 % 

-2 % 

2.Lund 

68 % 

70 % 

-1 % 

3.Umeå 

66 % 

70 % 

-4 % 

4.Linköping 

66 % 

66 % 

0 % 

5.Jönköping 

65 % 

61 % 

+4 % 

6.Malmö 

64 % 

65 % 

-1 % 

7.Norrköping 

63 % 

70 % 

-6 % 

8.Helsingborg 

63 % 

63 % 

0 % 

9.Västerås 

62 % 

58 % 

+4 % 

10.Uppsala 

55 % 

52 % 

+3 % 

11.Stockholm 

52 % 

50 % 

+3 % 

12.Göteborg 

50 % 

43 % 

+7 % 

 

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se