Topplista – de fem största affärerna 2020

Topplista – de fem största affärerna 2020

Transaktion

13 januari 2021

Försäljningen av Veidekkes fastighetsutveckling blev den största branschaffären i Sverige 2020. Här presenterar Newsecs förra årets största transaktioner.

Med transaktioner för 188 miljarder kronor blev 2020 det tredje starkaste fastighetsåret någonsin enligt Newsec.

– Med andra ord infriades den prognos vi satte vid början av året, och som vi hållit fast vid hela tiden, säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

Han menar att det finns logik i utfallet trots pandemin.

– Det gäller att hålla isär saker. Pandemin har orsakat många människor och verksamheter stort lidande och stora problem. Och i början skapades en hel del osäkerhet i all affärsverksamhet. Men med penningpolitiska insatser fanns allt mer kapital som måste ge avkastning, och i ett lågränteläge finns inte så många investeringsalternativ som är bättre än fastigheter. Sverige erbjuder dessutom en välordnad investeringsstruktur för fastigheter, säger Max Barclay.

Han har i en tidigare femårsprognos spått att 2021 ska bli ett nytt rekordår för fastighetstransaktioner, och tror fortfarande att det blir ett toppår.

– Det kommer att bli ännu ett högintensivt år i nivå med de senaste fem-tio åren. Det vill säga en transaktionsvolym mellan 150 och plus 200 miljarder kronor. Exakt var det landar beror mycket på hur många stora strukturaffärer som genomförs. Jag tror det finns goda förutsättningar för denna typ av affärer under året.

De största affärerna under 2020 blev enligt Newsec:

1. Veidekke säljer sin fastighetsutvecklingsverksamhet för 5,4 miljarder kronor till Fredensborg med flera.

I juni sålde Veidekke sin enhet inom fastighetsutveckling i Norge och Sverige för 7,7 miljarder norska kronor för att fokusera på byggversksamheten. Den svenska delen uppgick till 5,4 svenska kronor.

Affären gav en reavinst på 1,2 miljarder norska kronor och ledde till extrautdelning på 20 norska kronor per aktie. Köpare av enheten är ett konsortium med Fredensborg, Fredensborg Bolig, Norwegian Property och Union Real Estate Fund III Holding. Transaktionen slutfördes i september.

2. SBB köper Sveafastigheter och dess bostadsportfölj för 5 miljarder kronor. Den 6 november offentliggjorde SBB förvärv av 100 procent av aktierna i Sveafastigheter Bostad.

– Med SBB som ny ägare skruvar vi upp tempot i våra utvecklingsprojekt. Vi har mycket i pipeline och blir med den nya ägarbilden en ännu starkare och trovärdigare partner för kommuner, sa Viktor Mandel som tillträdde VD-posten i Sveafastigheter i oktober och nu även kommer att ingå i SBB:s ledningsgrupp.

Affären finansierades genom emission av B-aktier och resterande realisering vissa finansiella tillgångar. Förvärvet omfattade cirka 7 100 lägenheter inklusive utvecklingsportfölj och pågående projekt i Stor-Stockholm, Öresundsregionen och i svenska universitetsorter.

3. Balder köper Masmästaren och bolagets fastigheter inom bostäder, kontor, handel, logistik och samhällsfastigheter för 5 miljarder kronor.

Balder förvärvade i december Masmästaren med tillträde under första kvartalet 2021. Masmästaren har fastigheter i Falun, Borlänge, Västerås, Uppsala och Nacka. Beståndet omfattar cirka 250 000 kvadratmeter med ett fastighetsvärde om cirka 5 miljarder, fördelat på hälften bostadsfastigheter och hälften kommersiella fastigheter.


– Masmästaren är ett fantastiskt fint bolag som vi med tacksamhet välkomnar till Balderfamiljen, sa Balders VD Erik Selin. 

– Med Balder som ny ägare kan vi ta vara på den stora potentialen i vårt bestånd och överväga nya förvärv, kommenterade Masmästarens VD och tidigare delägare Mats Sonehag.

4. Blackstone köper logistikportfölj av Castellum för 5 miljarder kronor.

Som en del i finansieringen av det planerade uppköpet av norska Entra presenterade Castellum i december årets största logistikaffär. I en första etapp såldes 39 fastigheter mot en nettolikvid om 5 miljarder.

I en andra etapp, villkorad av uppköp av Entra, är planen att Blacksone ska köpa ytterligare 175 fastigheter för 13 miljarder. Fastigheterna ska inkluderas i Blackstones europeiska plattform för så kallad ”last mile”-logistik, Mileway. Försäljningspriset för den avyttrade fastighetsportföljen överstiger den senaste värderingen av portföljen med 20 procent och medför en yield om 4,7 procent.

5. Nyfosa köper en blandad portfölj med kontor, handel, logistik och samhällsfastigheter av SBB för 4,89 miljarder kronor.

Efter att en storaffär på 8 miljarder mellan bolagen gått i stöpet genomförde i juni denna affär, där SBB sålde 38 fastigheter omfattande 303 00 kvadratmeter till Nyfosa.

Fastigheterna innehåller främst kontor med offentliga hyresgäster med ett årligt hyresvärde om cirka 402 miljoner kronor. Samtidigt köpte SBB en utvecklingsfastighet i Göteborg för 400 miljoner kronor av Nyfosa.. SKF var tidigare hyresgäst i denna fastighet.

I morgon presenterar Newsec de största affärerna för samhällsfastigheter.

Av Jörgen Hällström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se