Toppduo tar plats i Brinovas styrelse
Anders Jarl, avgående vd Wihlborgs och Anneli Jansson, vd, Humlegården. Foto: Wihlborgs och Humlegården.

Toppduo tar plats i Brinovas styrelse

Personnytt

22 mars 2018

Nu satsar bolaget på att plocka in två av fastighetsbranschens tunga namn i sin nya styrelse.

 

Inför årsstämman i Brinova Fastigheter AB den 2 maj 2018 föreslår valberedningen nyval av Anders Jarl och Anneli Jansson som styrelseledamöter. Valberedning föreslår även omval av Erik Selin, Svante Paulsson, Mikael Hofmann och Johan Ericsson som styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Erik Selin.

Anders Jarl är född år 1956 och är för närvarande verkställande direktör och styrelseledamot i Wihlborgs Fastigheter AB samt föreslagen som styrelseordförande i Wihlborgs Fastigheter AB. Anders Jarl är utbildad civilingenjör och är styrelseledamot i Platzer Fastigheter AB.

Anneli Jansson är född år 1974 och är för närvarande verkställande direktör för Humlegården Fastigheter. Anneli Jansson är utbildad civilingenjör från KTH.

Erik Paulsson och Johan Edenström har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval.

– Erik Paulsson har som tidigare framkommit beslutat sig för att dra sig tillbaka från flera av sina styrelseuppdrag och har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval i Brinova. Även Johan Edenström har avböjt omval. Genom valberedningens förslag till nyval av Anders Jarl och Anneli Jansson ser vi att styrelsen, genom dessa personers breda och mångåriga erfarenhet, tillförs viktig kompetens som kommer att vara till stor nytta för bolaget framöver, säger Anders Nelson ordförande i valberedningen.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2018 kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman offentliggörs.

I Brinovas valberedning ingår Anders Nelson (valberedningens ordförande), utsedd av Backahill AB, Erik Selin (styrelsens ordförande), utsedd av Fastighets AB Balder, och Johan Tollgerdt, utsedd av Er-Ho Förvaltning AB.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se