Tobin visar på potential Erik Karlin, vd, Tobin. Foto: Tobin

Tobin visar på potential

Ekonomi

12 juli 2018

Även om halvårsrapporten för 2018 visar på en del minusposter finns det ljuspunkter för bostadsproducenterna.

 

Tobin har haft en kämpig period där de sökt efter finansieringslösningar. I en intervju med World in Property för några veckor sedan berättade bolagets vd Erik Karlin om hösten och vintern som var.

– Under förra våren visade det sig att det blev ett överutbud på en del marknader och vi kunde se att det startades flera stora projekt på samma platser, vilket gjorde att prisbilden justerades ner en aning och vi kunde se att nyproduktion inte längre var så het som den en gång varit. Och hösten blev tuff, det var en intensiv period där vi tittade på flera olika finansieringsmöjligheter. Bland annat kikade vi på fastighetsfonder och även på att sälja av projekt, men det valde vi att inte göra. I grund och botten var nog de flesta bolag i branschen överraskade över att den positiva finansieringsmarknaden stannade så snabbt som den gjorde. Det är på något sätt finansieringen som är syret i den här branschen och just då hade vi en för tunn balansräkning för att driva den portfölj vi hade, men sen kom Klövern in och sedan dess har den frågan varit borta från bordet.

I den senaste halvårsrapporten som kom nu på morgonen visar siffrorna på potential även om det på papperet ser lite trögt ut. Bland annat har bolaget ett rörelseresultat på 3,2 miljoner vilket är ett tapp från motsvarande period förra året, men dock plus.

Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 62 miljoner vilket är och den tidigare prognosen om en rörelsevinst har justerats från 250 miljoner 2018 justerades till mellan 75 och 125 miljoner.

Nyligen fick de klartecken för bostäder i Nacka efter att en detaljplan fastställdes av mark- och miljööverdomstolen. Totalt rör det sig om 400 lägenheter. Bolaget tror på upphämtning under 2018.

– Vi har alltid haft ambitionen att vi ska bygga riktig bra bostäder som ska tillföra något till stadsmiljön och vi har både stora och innovativa projekt på gång. Vi har lyckats vara kreativa och har bra utvecklare som får in bra byggrätter och jag tror att vi om fem år är både bredare och större än vi är i dag. Vi ser att marknaden på framför allt på begagnatsidan är stark så länge du är på rätt lägen och vi har många bra lägen, har Karlin berättar i en intervju med World in Property.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Tobins första sex månader 2018:

  • Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 62 MSEK (1 064).
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (45,7).
  • Resultatet efter skatt uppgick till –7,0 MSEK (40,2).
  • Resultatet per aktie uppgick till –0,67 SEK (3,27). 1)
  • Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 18 (227).
  • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (268).
  • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 493 (674).

Källa: Tobin

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se