Tänk långsiktigt på riktigt
Bild: Unsplash och Kanozi Arkitekter.

Tänk långsiktigt på riktigt

Krönika

16 oktober 2023

Lisa Jonsson från Kanozi Arkitekter skriver i sin krönika om vikten av att våga tänka nytt, bortom kostsamma hållbarhetscertifieringar.

I vår yrkesroll arbetar vi varje dag med att diskutera och skapa hållbara miljöer. Oavsett om det handlar om stadsrum, fastigheter eller interiörer så är frågorna desamma, miljöerna ska vara funktionella och tydliga för att nå framgång och skapa värde. De ska vara långsiktigt hållbara och möta människors behov, idag och i framtiden.

Vi upplever att hållbarhetsdiskussionerna i nybyggnation och ombyggnation ofta fokuserar på certifieringar av olika slag, att väldigt lite fokus läggs på förvaltningsskedet och hyresgästens användning av ytorna. Certifiering av byggnader är idag en hygienfaktor som lyfter flera viktiga aspekter, men det räcker inte för att skapa miljöer som håller över tid. Genom att också fokusera på användningen av byggnaden långsiktigt tror vi att vi kan göra stor skillnad. Att det är här vi som arkitekter och inredningsarkitekter kan bidra med vår expertis.

Hållbarhet och attraktivitet hänger ihop och attraktivitet är något som ofta bantas bort i stora projekts upphandlingar, kanske handlar det om en kommersiell fastighet som efter färdigställande ska säljas och därmed inte förvaltas av den aktör som bygger. Vi upplever att många nyproducerade byggnader idag har en väldigt påkostad exteriör gestaltning, en fasad som andas framtid och attraktivitet, men ett par steg in i byggnaden har den ambitionen försvunnit. Här möts vi i stället av standardiserade ytskikt utan extra omsorg, en grå/vit färgskala med ledplattor i undertaket som sticker i ögonen men uppnår rätt lux-tal, fönsterbänkskanaler i plast och den allra billigaste mattan på golvet. Vart tog upplevelsen från utsidan vägen? Är detta verkligen den high-end produkt som fasaden utstrålar och som speglar hyresnivån?

När interiör och exteriör inte samspelar får fastigheten en otydlig identitet, säljargumenten är inte ärliga gentemot marknaden som idag ställer höga krav. Den otydliga identiteten blir inte attraktiv och därmed inte långsiktigt hållbar. Detta gäller både för framtida hyresgäster och en eventuell köpare av fastigheten. Vi måste våga ta ställning till vad vi ska skapa och göra det tydligt med konceptualisering och destinationstänk. Om vi höjer gestaltningsnivån på såväl ut- som insida från början skapar vi en ärligare produkt, något att bygga stolthet och engagemang kring. Ett koncept så starkt att hyresgästerna som flyttar in inte ens tänker tanken att de vill frångå konceptet med den framtagna klimatsmarta materialpaletten som speglar husets själ, där byggnaden i sig blir ett varumärke och en destination. Det är då det händer, vi får ärliga och tydliga fastigheter och hållbarheten blir långsiktig på riktigt.

Vi tror att framtiden är att våga tänka nytt, bortom kostsamma hållbarhetscertifieringar. Tänk om delar av de resurser som idag används för detta i stället skulle läggas på att göra en väldigt smart och långsiktigt hållbar fastighet. Vi är övertygade om att det, när förutsättningarna är rätt, kan vara vägen till attraktiva fastigheter och framgång, men vågar marknaden?

Vi ser attraktivitet som en hållbarhetsaspekt viktig att inkludera från projektets start, kan vi fokusera mer på det genom hela processen är vi övertygade om att resultatet skulle bli mer hållbara och ärliga stadsrum, fastigheter och interiöra miljöer som i förlängningen leder till en samhällsnytta. Platser för både fastighetsägare, hyresgäster och besökare att förälska sig i. Helt enkelt långsiktigt på riktigt.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se