Titania och Huge utvecklar 500 bostäder Titania och Huge Bostäder komma att uppföra 500 nya lägenheter i anslutning till Masmo tunnelbanestation.

Titania och Huge utvecklar 500 bostäder

Bostäder

9 juni 2021

Titania och Huge Bostäder har fått grönt ljus att utveckla 500 bostäder vid Masmo tunnelbanestation i Huddinge kommun.

Kommunstyrelsen i Huddinge kommun har beslutat att bevilja Titania och Huge Bostäders gemensamma ansökan om att erhålla planbesked för byggnation av cirka 500 nya lägenheter på fastigheterna Drakskeppet 1 och del av Haga 1:108 belägna i anslutning till Masmo tunnelbanestation.

– Att se det oexploaterade området kring Masmo tunnelbanestation gav mig som fastighetsutvecklare en lätt surrealistisk känsla. Vid uppgången, där det borde finnas bostäder och butiker, finns idag ingenting trots den gigantiska investering som en gång tagits för att skapa en bergsstation där, säger Einar Janson, VD på Titania och fortsätter:

– Det känns som att ha hittat en bortglömd skatt från 70-talet. Vi har arbetat i drygt ett år med detta och har nu gått i mål med det formella kring avtal med markägare och kommunala planbesked och kan nu starta arbetet på allvar. Vi är tacksamma mot Huge Bostäder och Huddinge kommun för samsyn i projektet och för förtroendet att utveckla denna oslipade diamant.

För den del av området som ligger på Huge Bostäders mark har Titania och Huge Bostäder ingått intentionsavtal för framtida förvärv av planerade byggrätter.

Stadsgata och levande torg

Exploateringen innebär att Solhagsvägen omvandlas till en stadsgata med cykelbana och dubbelsidig bebyggelse med aktiva bottenvåningar, vilket ökar tryggheten samt förstärker det centrala stråket mot exploateringsområdet Vårby Udde norr om motorvägen.

Torget vid tunnelbanan förstärks, med möjlighet till ny service i bottenvåningarna.

Byggnaderna längs vägen är grupperade i par på en gemensam sockelvåning som möjliggör aktiva bottenvåningar samt parkering.

Byggnaderna planeras till femtill tio våningar och placeras ömsom med långsidan ömsom med kortsidan mot vägen för att optimera ljus och bibehålla utblickar mot berget och skogen bakom.

Projektet genomsyras av hög ambition vad gäller gestaltning med varierat fasaduttryck och taklandskap.

Bostäderna planeras för blandad upplåtelseform och lägenhetsstorlekar.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se