Titania fick godkännande från obligationsinnehavare Titania med VD Einar Janson har nu vägen öppen mot notering. Detta sedan obligationsinnehavarna godkänt villkorsändringar som möjliggör släppandes av panter över bolagets aktier.

Titania fick godkännande från obligationsinnehavare

Ekonomi

26 oktober 2021

Titania erhåller ett godkännande från obligationsinnehavarna i ett skriftligt förfarande, som innebär att panterna över bolagets aktier kan släppas.

Obligationsinnehavarna har godkänt vissa ändringar av villkoren för obligationerna för att möjliggöra släppandet av panterna över bolagets aktier.

Det öppnar i sin tur för ett framtida erbjudande till allmänheten av aktier i Titania, med efterföljande börsnotering.

Över två tredjedelar av de röstande obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet röstade ja till förslaget att godkänna ändringarna av obligationsvillkoren.

Följaktligen avslutade agenten, Nordic Trustee & Agency AB, igår det andra skriftliga förfarandet under obligationerna.

Avstämningsdagen för utbetalning av samtyckesavgiften (consent fee) i enlighet med kallelsen till det Skriftliga Förfarandet kommer att vara den 28 oktober 2021 och utbetalningsdag att vara den 4 november 2021.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se