Titania får anvisning om 178 bostäder i Nacka Titania är en ny aktör i Nacka och får nu ensamrätt att bygga flerbostadshus med cirka 178 bostäder nära Älta centrum i anslutning till en parkmiljö.

Titania får anvisning om 178 bostäder i Nacka

Bostäder

28 september 2021

Nu står det klart att det blir Titania som tilldelas mark för utvecklingen av ett nytt bostadskvarter med cirka 178 bostäder i Sydvästra Stensö i Älta.

Utvecklingen av framtidens Älta fortsätter. Igår fattade kommunstyrelsen i Nacka beslut om markanvisning för området Sydvästra Stensö.

Titania är en ny aktör i Nacka och får nu ensamrätt att bygga flerbostadshus med cirka 178 bostäder nära Älta centrum i anslutning till en parkmiljö.

Markanvisningsområdet, motsvarar cirka 10 000 kvadratmeter ljus BTA med fri upplåtelseform.

Anbuden har utvärderats utifrån pris. Titania inkom med priset 15 000 kronor per ljus BTA (bruttoarea).

Detaljplanen för området planeras antas under 2023.

Titanias ambition är att bygga flerbostadshusen i området med förnyelsebara material med trästomme och träfasad.

Kvarteret är utformat för att främja möten mellan människor och knyter ihop områdets olika typer av platser och aktiviteter med en naturlig rörelse mellan husen.

– Vi är glada över att kunna välkomna Titania till den gemensamma utvecklingen av Älta och Nacka. När Älta utvecklas för framtiden är det här området en viktig del i förverkligandet av vår vision, som såklart utgår ifrån vad Ältaborna vill ha mer av. Med närhet till vacker natur och sjöar, nya mötesplatser för idrott, kultur, service och handel blir det här en härlig plats att trivas och må bra på, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

– Utvecklingen i Nacka och Ältaområdet ligger i linje med Titanias övergripande plan för framtiden - att bygga upp ett högklassigt förvaltningsbestånd i Stockholmsområdet. Älta har sedan 70-talet sin infrastruktur klar med centrum och goda kommunaktioner till city och som vi exploatörer kan ta vid och bygga vidare på. Den här delen av Nacka präglas av närhet till badsjöar och områden med höga naturvärden, bland annat intilliggande Hellasgården, och i vår bebyggelse har vi har valt att lägga extra fokus på möjlighet till hemodling och idrottsaktiviteter i anslutning till bostaden. Det skall bli extra roligt att arbeta med just Nacka kommun som åstadkommit så mycket inom stadsutveckling under senare år. Vi tackar kommunen för förtroendet att utveckla detta intressanta område, säger Einar Jansson, VD på Titania.

Det har varit ett stort intresse för markanvisningen med många tävlande aktörer och med anbud i en hög prisnivå.

– Vi ser ett stort intresse för att utveckla och bygga i Nacka generellt och nu i Älta. Det avspeglar sig tydligt i kvaliteten på anbuden, och det vinnande anbudet håller en ny och hög prisnivå som vi inte har sett i Älta tidigare. Det ska bli väldigt kul att samarbeta med Titania och tillsammans bygga vidare på alla de kvalitéer som Älta har idag och som kommer bli förstärka framöver, säger Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör i Nacka kommun.

Utvecklingen i Sydvästra Stensö är en viktig del i förverkligandet av visionen ”Ännu mera Älta 2025”. Älta utvecklas med fokus på den småstadskänsla som dagens Ältabor vill ha mer av och framöver kommer Älta kunna erbjuda ett ännu bredare bostadsutbud är idag. Naturliga mötesplatser för idrott, friluftsliv, kultur, service och handel växer fram som en del av att skapa en plats med rum för att som Ältas invånare behöver för att trivas och må bra.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se