Titania bygger nytt kvarter med 226 bostäder Titanias nya bostadsprojekt Täby Boulevard är ritad av Wingårdhs.

Titania bygger nytt kvarter med 226 bostäder

Bostäder

17 januari 2022

Titania köper byggklar mark i Täby och bygger 226 nya bostäder.

Fastigheten är belägen inom det större området Täby park som ligger invid Täby centrum och nära Roslagsbanans station.

Fastigheten Topasen 3 utgör tillsammans med fastigheten Topasen 4, som Titania enligt avtal tillträder 22 april 2022, det bostadsprojekt inom Täby park som Titania valt att kalla Täby Boulevard.

Fastigheterna ligger centralt mot en torgbildning vid den trädkantade Boulevarden som löper genom området.

Titanias projekt kommer, färdigbyggt, att omfatta ett eget kvarter med 226 bostäder, garage och kommersiella lokaler.

Titania har arbetat med projektet sedan tidigt skede 2017 då bolaget vann det via en markanvisningstävling utlyst av Täby kommun.

Exploateringsfastigheterna omfattas idag av en laga-kraftvunnen detaljplan och omkringliggande infrastruktur med gator och anslutningar är fullt utbyggda.

Titania planerar att starta byggnationen i februari och projektet, som kommer att genomföras med en hög grad av prefabricering, beräknas vara färdigställt under 2023.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se