Tips: Så säkrar du sommarhuset inför semestern

Tips: Så säkrar du sommarhuset inför semestern

Reportage

1 juni 2023

Sommaren är här och med det öppnar många sommarstugan för säsongen. Men glöm inte att säkra huset inför semestern.

Sommarstugan du ärvde, huset som renoverades senast på 70-talet, en elcentral med skruvproppar i porslin och el som drogs av morfar på sin tid. Och funderar du på om uttagen i köket verkligen är jordade? Känner du igen dig?

– Även om många fritidshus har en charmig och nostalgisk känsla, kan risken för brand vara betydande och ibland svår att upptäcka. Elrelaterade bränder är tyvärr inte helt ovanliga, och just fritidshuset är ofta extra utsatt, säger Mikael Hylander på Hager.

I våra permanentbostäder är vi ofta lite noggrannare än i fritidshuset som vi endast är i under delar av året. Enligt Mikael Hylander är det en farlig fälla att gå i, eftersom det gör sommarstugan till en potentiell risk för onödiga olyckor. Vanliga fallgropar är el som dragits själv där felkopplingar kan leda till gnistbildningar, kortslutningar eller rejält med ström genom kroppen om man har otur.

– Elektriska felinstallationer ger sig inte alltid till känna på en gång, utan det är problem som kan komma efter lång tid, säger Mikael Hylander.

Gör en grundlig genomgång

Det första du bör göra är därför att ta hjälp av en behörig elektriker för att göra en grundlig genomgång av elsystemet. Är du ägare till en äldre sommarstuga är det klokt att anlita en behörig elektriker för att inspektera ledningarna, elcentralen, strömställare och vägguttag i huset. En noggrann genomgång kan förhindra allvarliga faror, som brand, och rädda din kära sommarstuga från skador. En behörig elektriker ser till att ditt hus är utrustat med allt som behövs för att undvika brand.

Jordfelsbrytaren – skyddar mot farlig ström

Vid besiktning av din sommarstugas elsystem kommer den första åtgärden från elektrikern vara att undersöka om det finns en jordfelsbrytare installerad. Om din stuga är äldre är risken hög att en sådan inte finns installerad. Jordfelsbrytaren skyddar dig från elektriska stötar genom att omedelbart bryta strömmen, samtidigt som den förhindrar bränder.

– Det är viktigt att se till att jordfelsbrytaren fungerar korrekt – den är nämligen en avgörande faktor för att ha ett tryggt och säkert hem. Det är därför nödvändigt att be din elektriker undersöka jordfelsbrytaren noga och du som husägare bör också testa den två gånger per år. Skulle den inte lösas ut när du testar den måste den bytas ut mot en ny, säger Mikael Hylander.

Elmaterial har ett bäst-före-datum

Även om det inte verkar vara något fel med elledningarna eller andra elektriska komponenter i sommarstugan kan de fortfarande vara osäkra att använda. Elledningar ska kunna hantera dagens höga energiförbrukning. Det är viktigt att testa om din utrustning tål den belastning som krävs, och här är jordfelsbrytarens funktion essentiell. Genom att testa jordfelsbrytaren med jämna mellanrum får du en bra indikation om hur bra dina elektriska produkter i huset egentligen mår.

Skydda huset mot åska

Det är viktigt att också skydda din sommarstuga mot åska. För att göra det på bästa sätt är ett överspänningsskydd det bästa alternativet. Det leder överflödig elektricitet från ett blixtnedslag eller en annan överspänning bort från ditt elsystem. Utan ett överspänningsskydd finns risken att all elektronik i huset förstörs om åskan skulle slå ned mot din sommarstuga.

– Ett överspänningsskydd är en prisvärd investering för att skydda alla elektriska produkter i hemmet. Det kan fort bli många kronor om datorer, tv-apparater och köksutrustning slås ut vid ett åskoväder, säger Mikael Hylander.

Faktaruta

Checklista för att trygga ditt sommarhus:

  • Se till att din sommarstuga är utrustad med en jordfelsbrytare
  • Testa din jordfelsbrytare minst två gånger om året
  • Kontrollera elinstallationen i huset
  • Överspänningsskyddet är viktigare än vad man tror, det är en billig investering, men den ger dig ett gott skydd.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se