Tingsvalvet shoppar vidare

Tingsvalvet shoppar vidare

Transaktion

10 augusti 2022

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) har idag förvärvat två fastigheter till ett fastighetsvärde om sammanlagt 21 miljoner kronor, primärt för handelsändamål.  

Fastigheterna, som tillträds 15 september, är belägna i Karlskoga och den uthyrningsbara arean uppgår till 1 905 kvm. Det årliga hyresvärdet uppgår till drygt 1,6 miljoner kronor och uthyrningsgraden uppgår till 100 procent. Den genomsnittliga återstående löptiden på befintliga hyresavtal uppgår till 7 år. Förvärven görs till en direktavkastning runt 7,5 procent.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se