Tingsvalvet gör nytt förvärv

Tingsvalvet gör nytt förvärv

Transaktion

9 augusti 2022

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (”Tingsvalvet”) har idag förvärvat en industrifastighet till ett fastighetsvärde om 27 miljoner kronor.  

Fastigheten, som tillträds 1 september, är belägen i Åmotfors, Eda kommun, och den uthyrningsbara arean uppgår till 8 508 kvm. Det årliga hyresvärdet uppgår till 3,3 miljoner kronor och uthyrningsgraden uppgår till 100 procent. Den genomsnittliga återstående löptiden på befintliga hyresavtal uppgår till 10 år. Förvärvet görs till en direktavkastning strax över 10,5 procent.

 

 

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se