Tingsvalvet förvärvar och tillträder fastighet

Tingsvalvet förvärvar och tillträder fastighet

Transaktion

17 augusti 2022

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (”Tingsvalvet”) har idag förvärvat och tillträtt en industrifastighet till ett fastighetsvärde om 60 miljoner kronor. 

Fastigheten är belägen i Örebro och den uthyrningsbara arean uppgår till 4 200 kvm. Det årliga hyresvärdet uppgår till 4,2 miljoner kronor och uthyrningsgraden uppgår till 100 procent. Den genomsnittliga återstående löptiden på befintliga hyresavtal uppgår till 7 år. Förvärvet görs till en direktavkastning strax under 7 procent.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se