Thynell tar tung post I Catena

Thynell tar tung post I Catena

Personnytt

8 juli 2022

Catena utser Amanda Thynell till Hållbarhetschef och medlem i Catenas ledningsgrupp.

Amanda Thynell har varit anställd i Catena sedan 2021, för närvarande som Hållbarhetscontroller. Innan hon kom till Catena har Amanda arbetat i olika befattningar inom detaljhandeln med fokus på hållbarhet och CSR och hon har en gedigen akademisk utbildning.

- Med Amanda i vår ledningsgrupp förtydligas våra ambitioner. Vi verkar i ett komplext logistiskt nätverk som är avgörande för ett välfungerande samhälle och som behöver utformas mer hållbart. Amanda har förmågan att se helheter och driver med stort engagemang igenom Catenas ESG-arbete i hela verksamheten för att uppfylla våra mål, säger Catenas VD Jörgen Eriksson.

Catenas ledningsgrupp kommer när ledningsförändringarna verkställs i augusti 2022 bestå av följande personer och befattningar: VD Jörgen Eriksson, vVD/CFO Sofie Bennsten, Finanschef David Silvesjö, Marknads- och kommunikationschef Annie Nyblom, HR-chef Malin Nissen och Hållbarhetschef Amanda Thynell.

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se