Thorell om storförsäljningen av Sagax-aktier

Thorell om storförsäljningen av Sagax-aktier

Transaktion

9 mars 2021

– Jag vill göra en omallokering i min portfölj, men jag kommer ha kvar en betydande del av mitt kapital i Sagax, säger Johan Thorell till World in Property.

Igår berättade World in Property att Johan Thorell, styrelseledamot i Sagax, sålt aktier i bolaget för 328 miljoner kronor under bara ett par veckor. Nu har han sålt Sagax-aktier för ytterligare 184. Den totala försäljningen på kort tid uppgår alltså till 512 miljoner – över en halv miljard.

– Bakgrunden till mina försäljningar av aktier i Sagax är att jag vill göra en omallokering i min investeringsportfölj. Sagax har en mycket stor vikt i min portfölj, förklarar Johan Thorell.

Fortsatt stark tro på Sagax

Han var med och grundade Sagax år 2000 tillsammans med bolagets nuvarande VD och huvudägare David Mindus och Staffan Salén. Och tron på bolagets utvecklingsstyrka är fortsatt grundmurad.

– Min bedömning är att Sagax kommer att ha en fortsatt god utveckling framöver och jag avser att låta en betydande del av mitt kapital vara fortsatt investerat i Sagax, säger Johan Thorell.

– Mina i särklass största innehav i fastighetssektorn idag är Sagax och K2A i nämnd ordning.

Från trading till fastigheter

Johan Thorell är styrelseordförande i K2A och Kallebäck Property Invest. Han sitter även i styrelsen för bland annat Hemsö, Tagehus Holding, Delarka Holding och Nicoccino Holding.

Han bedriver sin egen verksamhet i bolaget Gryningskust Holding.

Han fick redan i 20-årsåldern epitetet stjärntrader och gjorde en lysande karriär på bland annat H&Q Fondkommission och Öhman Fondkommission fram till 1998 då han inriktade sig på fastighetssektorn. Förutom Sagax har han deltagit i bildandet av bland annat bolagen Din Bostad och Locellus.

"Förmån vara delaktig i nya bolag"

I slutet av förra året ökade Johan Thorell sitt ägande i expansiva Signatur Fastigheter – något som hänger samman med intresset för att skapa och utveckla nya bolag.

– Beträffande Signatur är det en rent finansiell placering. Historiskt har jag varit tidig investerare i många fastighetsbolag. Jag tycker att det är en förmån att få vara delaktig i skapandet av nya bolag och strukturer, säger Johan Thorell.

Tre tydliga favoriter

Han är optimistisk vad gäller den svenska fastighetssektorn framtid:

– Beträffande fastighetsbranschens utveckling i stort är jag ganska positiv. De stora bolagen är välskötta och rimligt värderade. Om man beaktar risknivån tror jag att man kan förvänta sig en hygglig avkastning från sektorn även under innevarande år.

Efter rapportfloden i februari har Johan Thorell tre klara favoriter.

– De bolagsrapporter som har varit bäst enligt min uppfattning är Sagax, NP3 och Hemsö. Tydlig affärsidé, affärsfokus och skicklig ledning i alla tre bolagen.

Och Johan Thorell har ju god insyn i dessa tre bolag; han är alltså styrelseledamot i både Sagax och Hemsö. Och Sagax äger 15 procent i Hemsö och 21 procent i NP3.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se