Tengbom vinner tävling med unik design

Tengbom vinner tävling med unik design

Arkitektur

10 juni 2022

En kombination av wow-känsla och lågmäldhet, storslagenhet och en förmåga att smälta in i det rika kulturlandskapet

Det är tankarna som gav Tengbom uppdraget att utforma det nya besökscentret i trä vid Bergs slussar.

Bergs slussar i Linköpings kommun är Göta kanals högsta slusstrappa, som varje år lockar många besökare. Det nya besökscentret kommer att ligga högst upp i slusstrappan med utsikt över kanalen och landskapet.

– Besökscentret hämtar inspiration från både naturlandskapet och de gamla gårdshusen i området, säger Antonio Minto på Tengbom. Mjuka kurvor från bygdens kullar låter byggnaderna omfamna gården. Men medan den traditionella svenska gården vänds inåt, till en stängd gårdsplan, låter kurvorna här istället byggnaderna öppna sig mot den omgivande utsikten.

Tittar man nedåt från besökscentret syns de sju berömda slussarna som bär fartygen och båtarna upp från sjön Roxen. Åt andra hållet, över den lilla hamnen, fortsätter Göta kanal genom landskapet. Och runt om ser man kulturlämningarna från så långt tillbaka i tiden som järnåldern till industrialiseringens början och dagens fritidsbåtar. Den här utsikten har varit utgångspunkten.

– Besökscentret ska harmonisera med det kulturhistoriska byggnadsverket Göta kanal och kommer att locka såväl lokala som nationella och internationella besökare, säger Roger Altsäter, VD vid AB Göta kanalbolag.

Det nya besökscentret består av tre byggnader. Allt konstrueras i trä.

– Träkonstruktionen är inte bara en del av byggtraditionerna i området, det är också en del av de hållbara idéerna bakom byggnaderna, säger Joao Pereira på Tengbom. Trä kan skaffas i närheten, vilket ytterligare minskar CO2-utsläppen. Konstruktionens lätthet gör det också möjligt att slippa gräva i kulturlandskapet, vilket minskar både utsläpp och åverkan på landskapet.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se