Tapp i Agoras senaste rapport Linnégallerian i Växjö är en av Agoras köpcentrum. Foto: Agora

Tapp i Agoras senaste rapport

Ekonomi

17 maj 2018

I den första rapporten för året visar Agoras siffror på en hel del tapp mot föregående årsperiod. Men de går fortfarande plus.

 

Agoras första kvartal 2018 inleds med ett stabilt driftnetto och ett något bättre förvaltningsresultat 16 miljoner som för motsvarande period förra året låg på 15 miljoner. Bolaget menar att detta huvudsak är tack vare lägre räntekostnader vilket är ett resultat av amorteringar och försäljning av fastigheten Havren 4 i Sundsvall.

Under året har de även satsat stort på upprustning av sina fastigheter:

– Under första kvartalet 2018 investerade vi 49 miljoner i våra fastigheter. Merparten av investeringarna avser hyresgästanpassningar i samband med nya uthyrningar. Eftersom investeringarna kommer före hyresintäkterna har det påverkat intäkterna som sjunker något sedan föregående kvartal, säger bolagets vd Rikard Edenius i en kommentar.

Även om vissa poster stigit uppåt har hyresintäkterna minskat med två procent och resultatet efter skatt låg på 2 miljoner vilket är ett tapp mot föregående årsperiod då det låg på 15 miljoner. Men det minskade resultatet till trots ser bolaget positivt på framtiden.

– Agoras vision, affärsidé och övergripande strategi betonar vårt perspektiv på attraktiva och naturliga mötesplatser. Vår nya vision, vi skapar förutsättningar för stadens puls och berikar människors vardag, visar på att vi ser stora möjligheter och att vi är långt ifrån beroende av detaljhandeln, menar vd.

Av Redaktionen

Faktaruta

Agoras första kvartal 2018:

  • Hyresintäkterna minskade med 2 procent till 96 Mkr (98).
  • Driftnettot är oförändrat och uppgick till 45 Mkr (45).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent till 16 Mkr (15).
  • Resultat efter skatt uppgick till 2 Mkr (15), vilket motsvarar 0,01 kr per stamaktie (0,49).
  • Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till 49 Mkr (14).
  • Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 4 388 Mkr (4 357).

Källa: Agora

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se