Previous Next

Tapajos siktar på 1 000 bostäder i egen förvaltning

Reportage

20 september 2021

Tapajos expanderar vidare i Västsverige med köp av 80 lägenheter och bygglov för ytterligare 38 i centrala Vänersborg. Bolaget tittar på flera nya orter med 1 000 bostäder i egen förvaltning som mål.

Tapajos har nu gjort sin första investering i Vänersborg. Förvärvet gäller 80 hyreslägenheter samt bygglov för ytterligare 38, fördelat på tre fastigheter i centrum av staden. Säljare är lokala aktörer.

– De 80 lägenheterna utgör ett fint bestånd byggt 1945, delvis vid Kungsgatan. De nya 38 lägenheterna vi har bygglov för ska byggstartas inom kort och vara inflyttningsklara under slutet av 2022, berättar Tapajos delägare och VD Emil Simon.

Vill fortsätta växa i Trestadsområdet

Samtliga lägenheterna i Vänersborg är för egen förvaltning, och Tapajos plan är att expandera i staden.

– Kommunen har en mycket positiv utveckling och vi har mottagits mycket väl och har redan nu intressanta samtal kring framtida planer, säger Emil Simon.

Dessa planer ingår i ett större sammanhang – att ta marknadsandelar i hela Trestadsområdet.

– I Trollhättan har vi fått en fin anvisning i området Vårvik gällande 110 lägenheter. Och i Uddevalla slutför vi just nu 38 nya lägenheter centralt i staden, plus att vi är med i dialogen kring en ny central detaljplan, säger Emil Simon.

"Tittar på flera nya orter"

Tapajos har genom åren utvecklat en lång rad framgångsrika projekt i Göteborg och andra västsvenska kommuner som Kungälv. Här ser bolaget fortsatta expansionsmöjligheter.

– Vi har starka och väletablerade nätverk i de kommuner vi är verksamma i. Och här ser vi flera spännande expansionsmöjligheter. Men vi tittar nu även på andra orter där vi ännu inte är etablerade. Till exempel Varberg, Falkenberg, Halmstad, Alingsås och Borås, säger Emil Simon.

Tapajos kommer att fortsätta ha tydligt fokus på bostäder, även om en del verksamhetslokaler kan komma att ingå i beståndet – men då i attraktiva områden, med långa avtal och minimal vakansrisk.

När det gäller bostäder blir det en fortsatt mix av egen förvaltning och försäljning av bostadsrätter.

Målet: 1 000 lägenheter i egen förvaltning

– Men i första hand bygger vi nu bostäder för egen förvaltning. Målet är att öka dagens drygt 400 lägenheter i egen förvaltning till 1 000 inom två till tre år. Och då i flera kommuner än vad vi idag är verksamma i, säger Emil Simon.

Just nu har Tapajos 650 byggrätter i utveckling, från detaljplan till pågående byggnation, för fem år framåt. Därtill kommer förvärv.

Emil Simon ser Tapajos entreprenörsdrivna och snabbfotade företagskultur om en styrka.

"Uppvaktade varje dag"

– Utan institutionella ägare kan vi ta snabba beslut på en marknad där det rör på sig ganska ordentligt. Så några planer på börsintroduktion eller att ta in nya ägare finns inte på agendan.

– I den heta marknad som råder blir vi uppvaktade av andra aktörer dagligen. Men för oss är det som sagt inte aktuellt med ny ägarbild. Inte heller att just nu gå in som ägare i andra bolag, även om vi där har ögonen öppna för tänkbara möjligheter, säger Emil Simon.

– Däremot ingår vi gärna joint ventures när det finns bra synergier. Vi har redan nu några JV:n ingång och är öppna för fler.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se