TAM växer inom hållbarhet och handel
Vincent Schultz och Erik Nordin. Bild: TAM

TAM växer inom hållbarhet och handel

Personnytt

30 november 2023

TAM ser en fortsatt ökad efterfrågan inom segmenten hållbarhet och handel och stärker sitt team med ytterligare kompetens och kunskap inom områdena.

Nu rekryterar TAM Vincent Schultz, som har en masterexamen i Miljövård och fysisk planering från Stockholms universitet, som hållbarhetskonsult. Hans kunskap, passion och förmåga att kombinera miljömässig och social hållbarhet och att arbeta med platser som helheter hjälper Tams kunder att utveckla värdet på sina investeringar.

TAM rekryterar även Erik Nordin som projektledare för TAM Retail. Erik med sin kandidatexamen i Fastighet och finans från Kungliga Tekniska högskolan, kommer med sitt driv och engagemang att bidra till att stärka TAMs erbjudande inom främst kontors- och retailutveckling. Hans anslutning understryker företagets fortsatta engagemang som en av Sveriges främsta aktörer inom platsutveckling.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se