Sweco lanserar supermetod för stadsutveckling
Foto: Sweco

Sweco lanserar supermetod för stadsutveckling

Stadsutveckling

13 september 2018

Bolaget har tagit fram en analysmetod som ska maximera projektutveckling för fastighetsägare. Den är redan skarpt testad med goda resultat.

 

Det är tillsammans med Värmdö bostäder som Sweco tagit fram en ny evidensbaserad analysmetod. Genom ett tydligt poängsystem utifrån sju stadsutvecklingsprinciper ska metoden möjliggöra bättre underbyggda strategiska beslut för vilken mark som är lämplig för projektutveckling.

På så sätt kan detaljplanearbetet kortas, då man enligt konsultbolaget, har fått mycket kunskap om den aktuella platsen. Metoden omfattar även att ta fram ekonomiska kalkyler redan i ett tidigt skede, så att projektet kan genomföras.

– Metoden bygger på att rätt analys i rätt skede lägger grunden för en effektiv och väl förankrad planprocess, och förkortar tiden från idé till färdig detaljplan, säger Tobias Stenmark, ansvarig planarkitekt på Sweco.

Utifrån metoden har konsultjätten hjälpt Värmdö bostäder att identifiera vilka tomter som utifrån deras och kommunens krav bäst lämpar sig för bostadsbyggande.

Avgörande underlag

 

Totalt identifierades ett 60-tal områden som har värderats och fått en prioriteringsordning. Slutligen genomfördes dialoger med kommunen och planansökningar lämnades in.

– För oss som långsiktig ägare och förvaltare är det avgörande att få in rätt underlag tidigt i processen. Genom metoden bedömer vi att plantiderna kan kortas rejält men minst lika viktigt är att utvecklingspotentialen och behoven för våra befintliga bostadsområden identifieras och sammanställs, säger Kent Wiklund, projektutvecklingschef på Värmdö bostäder och fortsätter:

– Stadskvalitéer, boendekvalitéer och ekonomi måste gå hand i hand och arbetsmetodiken möjliggör ett transparent förhållningssätt till stadsbyggnadsprocessens alla delar, både internt och externt. Genom analysmetoden kan vi lyfta blicken och arbeta i en bredare kontext och sedan gå vidare i valda delar. Därigenom möjliggör vi bättre kvalité, kunskap och förståelse i det enskilda projektet samt skapar värden för kunder och ägare i det större perspektivet.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se