Sweco köper arkitektbyrå Foto: Wikipedia

Sweco köper arkitektbyrå

Transaktion

10 januari 2018

Sweco har ingått avtal om att förvärva Årstiderne Arkitekter, en av Danmarks ledande arkitektbyråer.

 

Genom detta förvärv kommer Sweco att etablera det första fullt integrerade erbjudandet inom arkitektur och tekniska konsulttjänster i Danmark. Årstiderne Arkitekter blir därmed en del av Europas ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur.

- Sweco har en stark historik av tillväxt genom förvärv och detta förvärv ligger i linje med vår strategi om att erbjuda helhetslösningar till våra kunder. Samtidigt stärker vi vårt europeiska ledarskap. Tillsammans blir vi det första konsultföretaget på den danska marknaden med ett fullt integrerat erbjudande för arkitektur och tekniska konsulttjänster. Årstiderne Arkitekter och Sweco Danmark kompletterar varandra perfekt och vi ser fram emot att integrera verksamheterna och möta kundernas efterfrågan med ett erbjudande som få andra kan tillhandahålla, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef Sweco.

Sweco och Årstiderne Arkitekter delar en kundfokuserad kultur och har en gemensam övertygelse om att arkitektur spelar en nyckelroll när framtidens samhällen och städer utformas. Förvärvet stämmer överens med Swecos vision att bli Europas mest respekterade kunskapsföretag inom arkitektur och teknik. Det ligger också i linje med Swecos strategi att erbjuda ett marknadsledande helhetserbjudande av professionella tjänster för den urbana miljön på alla Swecos nordeuropeiska huvudmarknader. Sweco är Europas ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur, med över 15 000 experter. Sweco är också Europas ledande arkitektbyrå som tillsammans med Årstiderne Arkitekter kommer att bestå av fler än 1 200 arkitekter.

- Våra kunder efterfrågar i allt högre grad helhetslösningar inom teknik och arkitektur, något vi genom detta förvärv kan erbjuda. Årstiderne Arkitekter har med sin 30 åriga erfarenhet byggt upp ett starkt erbjudande samt en välansedd och framgångsrik verksamhet. Detta förvärv ligger i linje med vår ambitiösa tillväxtplan på den danska marknaden. Tillsammans kan vi fortsätta att växa verksamheten och skapa ytterligare värde för kunderna genom att erbjuda en hel palett av expertis som ett företag, säger Dariush Rezai, affärsområdeschef, Sweco Danmark.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se