Sweco ökar resultatet
Foto: Sweco

Sweco ökar resultatet

Ekonomi

20 juli 2018

Det blev en god start på 2018 för Sweco. I delårsrapporten som kom under torsdagen pekar siffrorna uppåt.

 

Swecos positiva utveckling fortsatte under det andra kvartalet. EBITA ökade med cirka 79 miljoner och den organiska tillväxten ökade till 7 procent, justerat för kalendereffekt. En stark orderstock och fler anställda gav stöd till utvecklingen.

Rapporterat resultat visade en större förbättring, sannolikt eftersom det andra kvartalet påverkades positivt av 10 ytterligare arbetstimmar jämfört med samma period föregående år. Detta bidrog till nettoomsättning och EBITA med cirka 73 miljoner.

– På affärsområdesnivå fortsatte den positiva utvecklingen i framförallt Nederländerna och Danmark. Tillsammans bidrog de till merparten av Swecos ökade EBITA under kvartalet, justerat för kalendereffekt. Den organiska tillväxten var särskilt stark i Västeuropa, Nederländerna och Norge, säger koncernchef Åsa Bergman i en kommenterar.

Av Redaktionen

Faktaruta

Swecos januari till juni 2018:

  • Nettoomsättningen ökade till 9 544 MSEK (8 670)
  • EBITA ökade till 873 MSEK (807), marginal 9,1 procent (9,3)
  • EBIT ökade till 835 MSEK (776), marginal 8,7 procent (8,9)
  • Resultatet efter skatt ökade till 627 MSEK (585), motsvarande 5,27 SEK per aktie (4,89)
  • Nettoskulden ökade till 2 685 MSEK (2 064)
  • Nettoskuld/EBITDA ökade till 1,5 gånger (1,2)

Källa: Sweco

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se