Sweco inviger Rinkebyterrassen

Sweco inviger Rinkebyterrassen

Stadsutveckling

14 september 2017

I veckan invigs Rinkebyterrassen som landskapsarkitekter på Sweco Architects har utformat. Terrassen är placerad på överdäckningen av motorvägen som tidigare skilde Rinkeby från Kista.

 

Till helgen invigs Rinkebyterrassen med nya bostäder och en panoramaterrass i Rinkeby utanför Stockholm.

Panoramaterrassen är en utsiktsplats över Järvafältet. Platsen, som är ett avslut på det så kallade Rinkebystråket, skapar en koppling mellan Rinkeby och de stadsdelar som ligger på andra sidan Järvafältet.

Avståndet mellan Rinkeby och Kista är inte mer än 400 meter men de båda stadsdelarna har tidigare skilts åt på grund av E18. Motorvägen är nu placerad i en tunnel och det är på tunneltaket som panoramaterrassen och nya bostäder är placerade.

Förutom panoramaterrassen som Sweco Architects, genom landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson, skapat har bolaget ansvarat för modernisering av Rinkebystråket. Visionen har varit att vända den trafikseparerade miljön till ett levande stråk med butiker, sittplatser och grönska.

Rinkebystråket invigdes för ett år sedan.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se