Sveriges första naturbana markanvisning avgjord – Tillsammans med Belatchew Arkitekter och Urbio har vi en projektidé som ger goda boende- och stadskvalitéer i mötet mellan grönskan och den urbana staden, säger Britta Blaxhult, VD Selvaag Bostad.

Sveriges första naturbana markanvisning avgjord

Stadsutveckling

25 januari 2022

Det blir bostadsutvecklaren Selvaag Bostad AB som tilldelas uppdraget i Sveriges första naturbana markanvisningstävling. 

Det beslutade kommunstyrelsen i Nacka igår.

Uppdraget, med fokus på det dynamiska mötet mellan natur och urbant, omfattar ca 90 bostäder och ca 1 000 - 2 400 kvadratmeter lokalyta i Centrala Nacka.

– Vi vill skapa en naturban stadsdel i Centrala Nacka, där stadens liv och naturens lugn möts på ett nytt sätt, och därför bjöd vi in till en markanvisningstävling för att ta hjälp av kreativa bostadsutvecklare att utveckla just de kvaliteterna. Valet föll på Selvaags bidrag, som vi tycker tillför något helt nytt i att förena det gröna med ett levande stadsliv. Det här bidraget kommer att förstärka platsens identitet både på grund av det gröna och husets spännande arkitektur, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Intresset för att lämna bidrag till markanvisningstävlingen har varit stort och vi har fått in många fina förslag. Vi har särskilt tilltalats av det vinnande bidragets övertygande och nyskapande sätt att integrera växtligheten i kvarteret på ett varierat och långsiktigt hållbart sätt. Förslagets bottenvåning är attraktiv och genomtänkt, här finns det möjlighet att utveckla tilltalande verksamhetslokaler som bjuder in och skapar liv och rörelse kring torget och entrén till stadsparken för boende och besökare, säger stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm.

– Vi är glada och stolta över den här markanvisningen, och det är otroligt roligt att få vara en del i utvecklingen av Centrala Nacka. Vi ska utveckla ett projekt med tydlig miljöprofil och Selvaag Plussbostäder som är livsstilsbostäder med gemensamma ytor och service. Vi tackar Nacka kommun för förtroendet och ser fram emot att gemensamt få utveckla hållbara bostäder som skapar livskvalité och gemenskap, säger Sverre Molvik, CEO i Selvaag Bolig.

– Tillsammans med Belatchew Arkitekter och Urbio har vi en projektidé som ger goda boende- och stadskvalitéer i mötet mellan grönskan och den urbana staden, säger Britta Blaxhult, VD Selvaag Bostad.

– Det känns verkligen roligt att få möjlighet att vara med och gestalta Nackas koncept Naturban i framväxten av det nya Centrala Nacka. Det är särskilt givande att vara verksam i en kommun som Nacka där ambitionerna inom arkitektur och stadsutveckling är så höga, säger Rahel Belatchew, VD och Chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter. 

projektet och det nya kvarteret har fått namnet "Grønn".

– Grønn erbjuder ett boende i skärningspunkten mellan stad och natur. Mot Nacka Forum och torget koncentreras stadslivet samtidigt som byggnaden terrasseras ned mot parken. Om man vill går det att hyra en arbetsplats, festlokal eller prata odling med sina grannar i det gemensamma växthuset, säger Elinor Blomberg, uppdragsansvarig arkitekt, Belatchew Arkitekter.

Uppdraget för markanvisningen ingår i stadsbyggnadsprojektet Parkkvarteren vars detaljplan planeras vara klar i slutet av 2024.

Det naturbana konceptet har utvecklats av Nacka kommun tillsammans med engagerade fastighetsaktörer med målsättningen att utveckla en stadsmiljö där naturen och det urbana möts på nya sätt. Konceptet ska prägla gestaltning, miljö, innehåll och funktioner vid planeringen av nya kvarter och stadsdelar i Centrala Nacka.

 

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se