Previous Next

Svenskt företagande ökade igen – förutom i Stockholm

Ekonomi

6 december 2023

Ökningen av antalet svenska företag fortsätter. I november växte svenskt företagande med 1 643 företag jämfört med föregående månad. Alla regioner ökade – förutom Stockholms län.

Året går mot sitt slut och efter flera månader med rejält stora ökningar blev ökningen i november något mindre. Det svenska näringslivet ökade* – antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket minus de som avregistrerats – med 1 643 företag, vilket motsvarar en ökning på 0,16 procent jämfört med föregående månad. Jämfört med samma period förra året är det en ökning med 1,58 procent.

– Den fortsatta tillväxten visar på en ihärdighet och driftighet bland svenska företagare, vilket är avgörande för svensk ekonomi. Därför är det viktigt att fortsätta stötta och skapa goda förutsättningar för egenföretagare så att fler vågar ta klivet att starta och driva eget, säger Herman Borel, internationell chef för affärsverksamhet på STRATO.

Stockholm sticker ut negativt

Antalet företag ökade i alla regioner under november månad – förutom i Stockholm där det skedde en liten minskning. Störst tillväxt skedde i Skåne län, vars näringsliv växte mest för andra månaden i rad, den här gången med 0,43 procent. Tvåa är Västernorrlands län som noterade en ökning på 0,35 procent och trea kommer Dalarna med 0,32 procent.

Förutom Stockholms negativa siffror skedde lägst tillväxt i Blekinge län, där antalet företag ökade med 0,04 procent, följt av Gotlands län med 0,05 procent och Västmanlands län med 0,07 procent.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se