Svenska Hus utökar beståndet i Göteborg
Foto: Svenska Hus

Svenska Hus utökar beståndet i Göteborg

Transaktion

1 februari 2019

Svenska Hus utökar sitt fastighetsbestånd ytterligare genom förvärv av 29 helt nybyggda hyreslägenheter öster om Göteborg.

Svenska Hus fortsätter att växa. Avtal har ingåtts om förvärv av 1 fastighet innehållande 29 hyreslägenheter, centralt belägna i Floda. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan 1 till 3 rum och kök och den totala uthyrningsbara ytan är 1 589 kvadratmeter.

– Vi är glada över att kunna förvärva det här beståndet. Det har ett utmärkt stationsnära läge bara två mil utanför Göteborg där vi redan idag äger fastigheter, vilket skapar möjligheter till en effektiv förvaltning, säger Svenska Hus vd Daniel Massot. Genom förvärvet stärker vi dessutom vår position ytterligare och befäster vår långsiktiga närvaro i Lerums kommun.

I Floda äger Svenska Hus sedan tidigare tre fastigheter, med en uthyrbar area om cirka 13 600 kvadratmeter, och i dessa ryms såväl butiker, lokaler för kommun och landsting som bostäder.

– Vi är nöjda över att vi har kommit överens med en aktör som vill arbeta vidare efter de intentioner vi har haft för att skapa ett trivsamt nytt bostadsområde i Floda. Vi ser fram emot att utveckla Floda tillsammans med Svenska Hus, säger Martin Larsson på Skeppsviken Förvaltning AB.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se