Svenska Hus nya storköp i Skåne
Foto: Svenska Hus

Svenska Hus nya storköp i Skåne

Transaktion

7 juni 2018

Förvärvet är på 270 miljoner kronor och bolagets tillträde till lägenheterna sker den 29 juni 2018.

Svenska Hus har förvärvat 371 lägenheter i Åstorp, en växande kommun norr om Helsingborg i Skåne. Beståndet omfattar en uthyrbar yta om 28 500 kvadratmeter fördelat på fem fastigheter. 

Säljaren av de fem fastigheterna Musslan 1-2 and Mullvaden 9-11 är Jefast Holding AB. Hyresvärdet per år är 26,5 miljoner kronor.

– Affären ligger i linje med vår ambition att förvärva långsiktigt stabila kassaflöden i tillväxtorter. Åstorp ligger strategiskt placerat i Skåne och Öresundsregionen med goda kommunikationer med såväl tåg, buss som bil på Europavägarna. Det är en attraktiv ort för både boende och företagande som bara ligger 20 kilometer från Helsingborg, säger Daniel Massot, vd Svenska Hus.

Beståndet i Åstorp består i dag till 87 procent av boendeytor och möjlighet finns att tillskapa ytterligare lägenheter genom konvertering av lokaler. Fastigheterna är belägna i direkt anslutning till varandra i ett bostadsområde i Åstorp med goda kommunikationer och korta avstånd till service, skolor och rekreationsområden.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se