Svenska Hus nominerade till Årets Fastighetsbolag

Svenska Hus nominerade till Årets Fastighetsbolag

Fastighetsgalan

23 november 2020

Nomineringen till Årets Fastighetsbolag kommersiellt är i full gång och vi kan nu presentera Svenska Hus som ett av de nominerade bolagen.

Årets Fastighetsbolag Kommersiellt är ett rikstäckande pris som går till ett bolag som under det senaste året haft en utvecklingskurva som starkt pekat uppåt.

Det kan handla om rent ekonomiska framsteg såsom stora framgångar på börsen eller extremt starka finansiella vinster, men även om vunna markanvisningar eller omfattande stadsutvecklingsprojekt.

Och ett av de bolag som ligger bra till för att ta hem priset är Svenska Hus. I en intervju med World in Property berättar bolagets vd Daniel Massot om känslan att vara nominerad.

Hur känns det att vara en av de nominerade? 

– En ära. Oerhört roligt att bli nominerade till Årets Fastighetsbolag Kommersiellt. Varit ett mycket speciellt år, där vi alla kämpat väldigt hårt. Att bli nominerad i dessa tider känns därför extra roligt. 

Varför tror ni att ni är ett av de nominerade bolagen

– En fråga som vi ställer oss ödmjuka inför men vi är stabila och långsiktiga vilket genomsyrar vårt bolag och hur vi uppfattas. Vi har under många år och även under pandemintider levererat en stabil tillväxtskurva. Vi vågar också och försöker fokusera på vårt kundfokus i alla led. Dessutom har vi många spännande utvecklingsprojekt som pågår eller i pipelinen. Det kan vara en bidragande orsak till denna uppmärksamhet.

Hur ser ni på året som varit?

– Händelserikt år minst sagt. Men i korthet fortsatt sunda finanser, stabil tillväxt, intressanta förvärv, lyckosamma uthyrningar och spännande projekt i både genomförandefas och kommande fasen. Vi har också lanserat vårt nya kommunikationskoncept vilket är en stor händelse för bolaget. 

– Förändring av kommunikationskoncept och logotyp genomförs mitt under den tuffa pandemin, men det är en långsiktig satsning och bolaget står starkt under de rådande utmaningarna. Vi som bolag har hittills klarat av detta på ett bra sätt med både få konkurser bland våra hyresgäster och små volymer konstaterade hyresförluster. Min tro är att det i mycket beror på diversifieringen av vårt bestånd i de tre storstadsregionerna och en god mix av bostäder och kommersiella hyresgäster och givetvis våra medarbetares engagemang och goda arbete. Alla har verkligen anpassat sig till denna nya tid och situation, säger Svenska Hus vd Daniel Massot.

– Syftet med det nya kommunikationskonceptet är att stärka kommunikationen med befintliga och potentiella kunder och i förlängningen att ha branschens nöjdaste kunder. Affärsmässighet och nytänkande blir tydligare och kompletteras nu med en starkare kundorientering, säger Josefin Heidenborg, kommunikationsansvarig, Svenska Hus

– Något som förpliktigar en del och som vi hoppas kunna se ytterligare resultat av i hur vi uppfattas som bolag.

– Att ha råd att satsa i oroliga tider är en av bolagets hörnstenar. Svenska Hus, som är ett av de större privatägda fastighetsbolagen med fastigheter för omkring 8 miljarder och förra året uppgick förvaltningsresultatet till 199 mkr. Ett ordentligt förvaltningsbestånd med gott kassaflöde kombinerat med inköp av utvecklingsbara fastigheter och en betydande projektutveckling är det som driver tillväxten, säger Svenska Hus vd Daniel Massot

– Nu ser vi med tillförsikt och spänning fram emot 2021 berättar Daniel Massot VD. 

Röstningen är nu öppen, lägg din röst på Fastighetsgalan.se

 

 

Av Jörgen Hallström

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se