Svenska Hus köper solkraftspark Foto: Svenska Hus

Svenska Hus köper solkraftspark

Stadsutveckling

6 december 2017

Hållbarhet har sedan Svenska Hus grundades varit ett av bolagets fokusområden. Som en del av arbetet förvärvas nu en solkraftspark söder om Göteborg med syfte att stå för en del av energiförsörjningen till bolagets fastighetsbestånd.

 

Den 1 december tillträdde Svenska Hus solparken Äskatorp 1 strax utanför Fjärås söder om Göteborg. Solpanelerna beräknas kunna producera drygt 300 000 kWh per år och är till ytan stor som en fotbollsplan. Parken ska förse en del av Svenska Hus fastighetsbestånd med förnyelsebar el och det planeras redan för nästa solparksförvärv till bolaget.

– Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel och vi arbetar aktivt i alla skeden för att hitta konkreta förbättringsåtgärder. Förvärvet av solparken Äskatorp är en viktig investering i vårt långsiktiga hållbarbarhetsarbete, säger Daniel Massot, vd för Svenska Hus.

Svenska Hus och dess syster- och moderbolag har arbetat med miljöfrågor under lång tid, med ambitionen att åstadkomma konkreta samhällsförbättringar. Bland annat samarbetar koncernen med Lunds universitet i flera satsningar och samhällsprojekt med syfte att utveckla nya energieffektiva byggmetoder. Exempelvis genom priset ”Årets framtidsbyggare” som årligen delas ut i mitten av november.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se