Svenska Hus köper kontor i Göteborg
Foto: Svenska Hus

Svenska Hus köper kontor i Göteborg

Transaktion

4 april 2018

Svenska Hus har idag förvärvat en fullt uthyrd kontorsfastighet i Högsbo, i västra Göteborg.

 

Fastigheten består av kontorslokaler med verksamhetsytor på bottenplan och är i princip fullt uthyrd.

Fastigheten är 2 600 kvadratmeter och består av kontorslokaler med verksamhetsytor på bottenplan. Den ligger på Distansgatan i Högsbo, i västra Göteborg, längst med Dag Hammarskjöldsleden, som är en av de större infartslederna till centrala Göteborg,

– Vår strategi är att långsiktigt äga och utveckla fastigheter i lägen med utvecklingspotential i de tre storstadsområdena. Vårt förvärv av fastigheten i Högsbo ligger helt i linje med detta. Under de kommande åren räknar vi med att mycket kommer att hända i området, inte minst i och med kommunens bostadsexploateringsplaner, säger Daniel Massot, vd Svenska Hus.

Säljaren, Revisorsringen, sitter kvar som en av två större hyresgäster i fastigheten som nästan är fullt uthyrd. Den andra större hyresgästen är Sandstens tryckeri.

– Som alltid har vi på Svenska Hus en långsiktig syn på förvaltning och vi kommer förvalta fastigheten för framtiden på samma goda sätt som tidigare ägare, säger Daniel Massot.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se