Svenska Hus köper för 530 miljoner i Skåne

Svenska Hus köper för 530 miljoner i Skåne

Transaktion

1 augusti 2012

Säljare är Property Group och fastigheterna ligger i Malmö, Lund, Hässleholm och Hörby.
70% av beståndet är bostäder och 30% är kommersiella ytor. Köpeskillingen är 530 miljoner. 

"Som ett led i vår strävan att växa i Skåne, har Svenska Hus också köpt tre kommersiella fastigheter i Malmö. Med detta förvärv ökar vi nu även vårt innehav av bostäder i Öresundsregionen till 1 600 lägenheter. Totalt ökar dessa två affärerna koncernens hyresintäkter med över 20 procent", säger Lars Vardheim, vd på Svenska Hus AB.

Skribent


Källa:

Pressmeddelande Svenska Hus

För övrig information, kontakta: 

Lars Vardheim, VD Svenska Hus AB, Tel:031-701 66 60