Svenska Hus köper fastighet med tre hus och byggrätter
Den förvärvade fastigheten ligger på Industrivägen 6A-C, Nynäshamn.

Svenska Hus köper fastighet med tre hus och byggrätter

Transaktion

13 januari 2022

Svenska Hus förvärvar en fastighet av ett konkursbo för bostadsutveckling i Nynäshamn. På fastigheten finns idag cirka 5 500 kvm BTA byggrätt plus tre befintliga huskroppar 

Fastigheten, Telegrafen 7, är belägen i kvarteret Telegrafen och Vaktberget i norra Nynäshamn där en helt ny stadsdel med kontor, handel och cirka 1 200 nya bostäder håller på att byggas.

Fastighetsägande bolag försattes i konkurs 2020 och fastigheten har sålts till Svenska Hus med tillträde 12 januari 2022.

– Köpet ger oss möjlighet till att utveckla nytt i en växande stadsdel, säger Peter Stalfors, transaktionsansvarig och affärsutvecklare på Svenska Hus.

På fastigheten finns idag cirka 5 500 kvm BTA byggrätt plus tre befintliga huskroppar som erbjuder utvecklingsmöjligheter och är belägna vid Sjötelegrafens Köpcentrum.

Ny detaljplan antogs 2018 och Svenska Hus planer är att konvertera befintliga kontorshus till bostäder som delvis kommer att erbjuda havsutsikt.

Idag finns även befintligt rivningslov vilket gör att man snabbt kan påbörja konverteringen.

– För oss på Svenska Hus är det här ett mycket spännande förvärv där vi kan komma i gång snabbt och får vara med i en tidig fas att påverka projektets utveckling. Samtliga byggnader har en stabil grund och struktur som ger goda förutsättningar till att utvecklas till bra och attraktiva bostäder, säger Niklas Gahm, fastighetsutvecklingschef i Stockholm på Svenska Hus.

– Vi är glada över att vi fick möjlighet att förvärva den här utvecklingsfastigheten då det var flera fastighetsbolag om konkurrerade om att få köpa fastigheten. Nynäshamn ingår i Storstockholm och är en attraktiv ort med sitt vattennära läge vilket gör det särskilt intressant. Området har stor utvecklingspotential om att utvecklas till en ny levande stadsdel för boende och näringsliv. Här ser vi att vi kan bidra med att skapa tilltalande hyreslägenheter på orten, säger Peter Stalfors.

Advokatfirman Lindahl har vart köparens legala rådgivare och konkursbolaget har företrätts av Advokatfirman Schjødt genom Hans Renman som konkursförvaltare.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se