Svenska bygg- och infrastrukturprojekt anlitar Sika

Svenska bygg- och infrastrukturprojekt anlitar Sika

Stadsutveckling

24 mars 2020

Vid svenska byggprojekt är Sika en självklar partner. Med åtta affärsområden, från golv till tak, kan Sika erbjuda helhetslösningar även för de mest utmanande projekten.

– Den som anlitar oss får tillgång till hela Sikas produktutbud, kunskap och expertis genom en och samma kontaktperson, säger Tomas Ahlberg, marketing manager på Sika Sverige.

Sika ökar tillgängligheten i sitt sortiment. Med en ny projektgrupp som rör sig över alla åtta affärsområden erbjuds framför allt stora kunder hela företagets bredd på ett nytt sätt. Kontaktvägarna blir färre och arbetet mer kostnadseffektivt.

Med sin bredd av produkter för limning, tätning, dämpning, förstärkning och skydd inom bygg och industri har Sika en ledande ställning på en annars fragmenterad marknad. Traditionellt marknadsför bolag av Sikas storlek sina produkter genom respektive affärsområde. Något som borgat för hög expertis inom varje enskild avdelning. Men det har också gjort det omständligt för kunder med stora bygg- och renoveringsprojekt som behöver överblicka hela produktutbudet. Det är detta som Sika nu vill ändra på.

– Vi är inte bara de främsta experterna på vårt eget utbud. Vi blir nu också de främsta experterna på kundens behov, säger Tomas Ahlberg.

Bryter med branschens traditioner

Med den nya så kallade cross selling-gruppen bryter Sika med branschens silo-orienterade tänkande. Kunden får en kontakt som har förmågan att röra sig över hela företagets bredd, från betong, vattentätning, tak, fasad och golv, via lim och fog till betongrenovering, förstärkning, ytskydd och industri.

– Det blir en fördel för kunden att göra Sika till en bred partner för hela byggprojektet. Den unika kompetens och bredd som vi har byggt upp sedan Sika grundades för över hundra år sedan blir nu tillgänglig i hela sin potential, säger Tomas Ahlberg.

Högt tekniskt kunnande

Sikas breda produktutbud sträcker sig från betongtillsatsmedel, via vattentätningsmembran till gröna tak och golv för både parkeringshus och produktionsanläggningar. Redan idag anlitas företaget för omfattande projekt som Västlänken i Göteborg, ESS i Lund och renoveringen av Kronprinsen i Malmö. Med en hög teknisk kompetens, en väl utbyggd R&D-avdelning, samt ett eget betonglabb kan Sika ta fram lösningar specifika för varje enskilt behov. Och genom att arbeta med hela system inom till exempel golv, eller fönster och fasad, kan produkten optimeras i alla delar av systemet.

Nytta för nya och gamla kunder

Sika är ett globalt företag med ca 24 000 anställda världen över. Drygt 100 av dem jobbar på Sika i Sverige. Det nya cross selling-konceptet har utarbetats för Skandinavien, som är en mogen marknad präglad av högt kunnande.

En av dem som arbetar på det nya sättet i projektgruppen är Martin Forssmed.

– Även om mina affärsområden är betongrenovering, konstruktiv förstärkning och ytskydd känns det självklart för mig att göra hela företagets expertis och produktbredd tillgänglig för kunden. Många företag är kvar i gamla hjulspår och jobbar fortfarande med sina områden i silos. De som anlitar oss får istället en modern organisation som partner. Vi märker vilken nytta det gör både för våra gamla och nya kunder, säger Martin Forssmed.

– Det här är ett koncept som tas emot väl av kunder med stora projekt. Vi har fortfarande kvar de traditionella säljteamen. Men vi ser att arbetssättet inom cross selling-gruppen kan bli en modell även för resten av säljorganisationen i framtiden, säger Tomas Ahlberg.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se