Svenska Bostäder renoverar på Östermalm

Svenska Bostäder renoverar på Östermalm

Stadsutveckling

1 mars 2017

Byggmästargruppen har fått förtroendet att totalrenovera Kv. Kasernen 1 i Stockholm till Svenska Bostäder.

 

Fastigheten som ligger i hörnet Riddargatan och Grev Magnigatan på Östermalm är uppförd under åren 1891-1894. Kvartersnamnet beskriver att byggnaden uppfördes på mark som tidigare hyste Kungliga Andra Livgardets kaserner.

Arkitekt var Carl Österman och byggnaden utformades till sin arkitektur i tidens historiserande tegelarkitektur med äkta material, dekorativa putsutsmyckningar, torn och gjutjärnsbalkonger. De ursprungligen stora lägenheterna planerades med rum i fil och högkvalitativ fast inredning i enlighet med den tidens mode.

Totalrenoveringen utförs nu med beaktande av byggnadens kulturhistoriska värden och omfattar såväl utvändig som invändig renovering, markarbeten, installationsbyten och energiåtgärder.

Byggnaden är grönklassad och består av bostäder och lokaler som kommer att vara evakuerade under ombyggnadstiden.

- Med Kv. Kasernen förstärker vi ytterligare vår profil som ”Byggmästare” och vår ombyggnadsavdelning som specialister på kvalificerade ombyggnader av gamla fastigheter säger affärsområdeschef Magnus Fernström.

Ombyggnaden genomförs under tiden februari 2017 till september 2018.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se