Svenska Bostäder - första Stockholmshuset i Tensta

Svenska Bostäder - första Stockholmshuset i Tensta

Bostäder

7 juni 2016

Svenska Bostäder bygger sitt första Stockholmshus i kvarteret Ledinge 1, i Tensta. Totalt planeras 170 hyreslägenheter i sju flerbostadshus.

Stockholmshusen är en unik satsning för att möta bostadsbristen i huvudstaden. Svenska Bostäder har tillsammans med staden och de andra allmännyttiga bolagen samlat bostadsbyggarkrafterna med målet att i hög takt skapa nya hyresrätter i Stockholmsområdet.

- Vi är oerhört stolta att Svenska Bostäders första Stockholmshus i Tensta är startklara. Vi är glada att processen har gått så snabbt, säger Pelle Björklund vd Svenska Bostäder.

Snabbt och kostnadseffektivt Stockholmshusen i Ledinge 1, Tensta, kommer att kännetecknas av hög kvalitet vad gäller både arkitektur och miljökrav. Husen byggs som punkthus och ska anpassas till området och omkringliggande hus i höjd och skala. De så kallade Stockholmshusen är ett nytt sätt att bygga. Husen ska byggas både snabbt och kostnadseffektivt, därför har Svenska Bostäder tillsammans med Stockholms stads tekniska förvaltningar, de andra två allmännyttiga bostadsbolagen och arkitekter utvecklat ett gemensamt koncept för produktionen. Allt från markanvisning till utformning av husen, handläggning, upphandling och byggnation.

Samråd för Ledinge 1 Tensta genomförs 1-22 juni 2016 och byggstaret planers till våren 2017.

- Vi är glada att vi får vara med och bygga bort bostadsbristen i Stockholm, säger Pelle Björklund, vd Svenska Bostäder.

Tack för att du läste artikeln, vi vill göra dig uppmärksam på en kommande konferens vi har. Järfällas fastighetsutvekling, se konferens: Järfälla 2030: Från förort till stad .

Skribent

Oscar Lindqvist
ol@worldinproperty.se

Källa:

Presskontakt: Anne Kuylenstierna Arnström Kommunikationschef Svenska Bostäder 076 – 123 70 30