Svenska bomarknaden toppar värstinglista Foto: TT

Svenska bomarknaden toppar värstinglista

Ekonomi

14 september 2018

Oxford Economics har i en utredning slagit fast att den svenska bostadsmarknaden är i en särsklit akut situation.

Det är DI som rapporterar att analytikerna på Oxford Economics granskat läget för OECD-ländernas bostadsmarknader. I den nyutgivna rapporten slår de fast att situationen är mer kritiskt för Australien, Hong Kong, Kanada och Sverige än för många andra.

– I alla fyra är värderingarna väldigt höga, det har var varit en lång bostadsboom, skuldnivåerna är höga och det en stor del av skulderna har rörlig ränta, menar chefsekonomen Adam Slater.

Fokuset i rapporten har legat på prisutvecklingen mellan 1970 fram till 2013. Bland annat har anlytikerna sett att när priserna på bostäder över tid stiger med 35 procent över genomsnittet väntas ett prisfall under de efterföljande fem åren.

– Det pekar mot att många OECD-länder kommer se en stagnerande eller negativ prisutveckling på fastigheter de närmaste åren, säger Adam Slater.

I länder som USA, Tyskland, Kina och Japan har inte priserna rusat som i Sverige vilket gör att de länderna ligger bättre till. En av orsakerna är också att räntorna på bolånen inte stigit i någon större utsträckning vilket, enligt Oxford Economics, är den vanligaste anledningen till att priserna faller.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se