Svenska banker saknar regler mot skatteflykt Foto: TT

Svenska banker saknar regler mot skatteflykt

Ekonomi

7 november 2018

Svenska storbanker följer bara en tredjedel av de internationella konventionerna mot skatteflykt. 

Det visar en granskning som gjorts av organisationen Sveriges konsumenter och allra sämst är Länsförsäkringar och SEB.

– Efter Panamaskandalen har bankerna börjat se över sina riktlinjer, men fortfarande är de inte tillräckligt tydliga när det gäller transaktioner och relationer till kunder som försöker att undvika skatt, säger Jakob König på organisationen Sveriges konsumenter.

König projektleder initiativet Fair Finance Guide i Sverige – ett internationellt initiativ i vilken 13 länder ingår och som syftar till att granska storbankernas hållbarhetsarbete.

Av alla områden från miljö och klimat till jämställdhet ligger skatteflykt på absoluta botten för de svenska storbankerna, visar deras egna policydokument.

De sju största bankerna följer bara en tredjedel av de internationella riktlinjer som har tagits fram av till exempel samarbetsorganisationen OECD. Det samtidigt som majoriteten har verksamhet i olika skatteparadis såsom Luxemburg, Schweiz och Caymanöarna i Västindien.

– Skatteflykt är ett område fullt av gråskalor, och då krävs det att man tar fram egna kompasser, säger Jakob König.

– För banker med verksamhet i länder där det finns en onaturligt låg beskattning och strikt sekretess som utnyttjas av företag och privatkunder för att gömma pengar så är detta naturligtvis ännu viktigare.

Gör undantag

Länsförsäkringar tillämpar bara 15 procent av de internationella riktlinjer och konventioner som Sveriges konsumenter har jämfört med. De uppfyller endast 2,5 av 17 punkter i tabellen där den ena delen handlar om bankens egen verksamhet och den andra delen om vilka krav som ska ställas på de företag som banken investerar i.

– Länsförsäkringar tillämpar OECD:s riktlinjer, men har gjort undantag i kraven på företag när det gäller just skatteflyktsområdet, säger König.

– De har visserligen ingen internationell verksamhet och finns inte i skatteparadis, men det betyder inte att det inte är helt riskfritt.

Näst sämst är SEB, följt av Skandia, Handelsbanken, Danske Bank, Swedbank och Nordea.

Samtliga finns närvarande i skatteparadis och trots att de investerar i multinationella jättar kända för aggressiv skatteplanering ställer bankerna väldigt lite krav eller inga krav alls på företagen. Dokument som säger att bolagen till exempel öppet ska redovisa hur mycket de betalar i skatt i varje land, vilket bland andra OECD rekommenderar, lyser med sin frånvaro.

"Är luddiga"

Vad gäller bankernas egen verksamhet och vilka riktlinjer de har för kundernas transaktioner så innehåller policydokumenten ofta luckor, hävdar Jakob König.

Till exempel skriver SEB, som får fyra poäng av 17 möjliga, att de "inte tillhandahåller produkter eller främjar strukturer där det enda syftet är skatteförmåner för kunderna".

– Den typen av produkter kan paketeras som någonting annat. De små orden kan få väldigt stor betydelse och här skapar ordet "enda" en liten lucka, minsta möjlighet till kreativitet innebär en risk, säger König.

– Det är viktigt att det här är glasklart från toppen av banken, så att den som sitter med en möjlig transaktion har i ryggen att det här inte ligger i bankens intresse. Gör det inte det så faller det lätt i praktiken.

Av Malin Jansson/TT

Faktaruta

Rapporten i korthet:

Fair Finance Guide (FGG) kartlägger vilka internationella principer, standarder och konventioner inom 14 hållbarhetsområden som bankerna lovar att deras finansiella verksamhet ska rimma med.

Ju fler principer en bank lovar att följa, enligt sina formella och publika riktlinjer, desto högre betyg får banken. För att anses stå bakom en princip krävs att banken har gjort tydliga ställningstaganden i sina policydokument. Betyget uttrycks sedan i procent och avser hur stor andel av principerna inom varje hållbarhetsområde som banken ställt sig bakom.

Fortfarande är temat skatteflykt det område där bankerna har svagast riktlinjer, skriver Fair Finance Guide i årets rapport som i Sverige genomförs av Sveriges konsumenter. Året har präglats av flera stora avslöjanden om penningtvätt och skatteflykt med kopplingar till Danske Bank, Nordea och SEB. Ändå är det bara två banker, Swedbank och Handelsbanken, som har uppdaterat sina skattepolicyer.

Betyg:

  • Nordea: 44 procent
  • Swedbank: 38 procent
  • Danske Bank: 35 procent
  • Handelsbanken: 32 procent
  • Skandia: 25 procent
  • SEB: 24 procent
  • Länsförsäkringar: 15 procent
  • Genomsnitt: 30 procent

Källa: Fair Finance Guide

Bankhärvor

Några av den senaste tidens bankhärvor:

SEB har av åklagare avslöjats vara delaktig i skatteupplägg, så kallade cum-ex-affärer med centrum i Tyskland, där minst 70 miljarder kronor stulits från skattebetalare i flera länder. SEB tar avstånd och nekar till inblandning.

Nordea beskylldes i förra veckan av den ryska hedgefonden, med finansmannen Bill Browder i spetsen, för att ha tvättat ryska pengar, 175 miljoner dollar, från olaglig verksamhet. Dagens Nyheter rapporterar att Browder utökat anmälan till att gälla ytterligare cirka 230 miljoner dollar i den finländska delen av Nordea.

Danske Bank erkände i september i en egen utredning att mångmiljardbelopp, som kan handla om penningtvätt, har passerat den estniska filialen. De misstankarna smittade av sig på Swedbank, Nordea, och SEB som har eller har haft stor verksamhet i de baltiska länderna. Swedbank har tydligt avvisat att de skulle ha några lik i garderoben.

Härom veckan fick flera högre chefer på Handelsbanken sluta eller byta tjänst i spåren av en sextrakasseriaffär – en historia som sedan späddes på av ett uttalande från bankens pressavdelning om att banken inte lägger sig i vad kunderna använder pengarna till, vare sig det handlar om "smågodis, heroin, barnporr eller glass". I tisdags meddelade Handelsbankens chef Anders Bouvin att han avgår, men han påstår att det inte har något med affären att göra, utan sker helt frivilligt.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se