Sven-Olof Johansson vädrar morgonluft Sven-Olof Johansson ser goda möjligheter till nyuthyrning för den som har attraktiva ytor att erbjuda.

Sven-Olof Johansson vädrar morgonluft

Ekonomi

23 april 2021

Fastpartner redovisar ett stabilt Q1. Huvudägaren och VD:n Sven-Olof Johansson vädrar morgonluft och ser nya affärsmöjligheter.

Fastpartners hyresintäkter ökade med 3,3% till 462,7 miljoner kronor första kvartalet 2021. (447,8)

Driftnettot gick upp med 1,0% och uppgick till 308,4 miljoner kronor (305,5), vilket gav en överskottsgrad om 66,7 (68,2)%.

Förvaltningsresultatet ökade med 3,2% och uppgick till 227,9 (220,9) miljonr kronor, per stamaktie av serie A ger det 1,25 kronor (1,21).

Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 990 miljoner kronor (950).

Fastigheternas marknadsvärde noterades till 31 584,4 miljoner kronor (31 344,4).

Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 100,4 miljoner kronor (61,9).

Resultat efter skatt blev 301,3 miljoner kronor (203,7) MSEK, vilket per stamaktie av serie A blev 1,54 kronor (1,07) kr.

Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1,5 miljarder kronor.

"Goda affärsmöjligheter framgent"

– Fler företag omprövar sina lokalbehov mot bakgrund av erfarenheterna under pandemin, skriver Fastpartners VD Sven-Olof Johansson i rapporten för det första kvartalet.

Han vädrar samtidigt morgonluft vad gäller den framtida utveckklingen.

– Detta är inte enbart negativt, då det i många fall innebär minskning av befintliga ytor, utan medför även möjligheter till nyuthyrning för den som har attraktiva ytor att erbjuda.

Sven-Olof Johansson menar att det nu är ökad aktivitet på transaktionsmarknaden med ett ökat utbud av kontorsfastigheter i storstadsregionerna.

– Det kan skapa goda affärsmöjligheter framgent, menar han.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se