Svefa: Kraftigt ökad efterfrågan på hyresbostäder
– Investerarnas efterfrågan på nyproducerade hyresrätter har ökat kraftigt, konstaterar Mikael Lundström, VD Svefa.

Svefa: Kraftigt ökad efterfrågan på hyresbostäder

Analys

14 april 2021

En ny rapport från Svefa visar att investerarnas efterfrågan på nyproducerade hyresbostäder har ökat kraftigt.

Idag publiceras en färsk rapport från fastighetsrådgivaren Svefa avseende utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden.

I rapporten, Svensk Fastighetsmarknad 2021, konstateras att intresset för hyresbostäder har ökat kraftigt.

Svensk Fastighetsmarknad 2021 är en genomgång och analys av den svenska fastighetsmarknadens olika segment med fokus på bostäder, samhällsfastigheter, kontor och handel Svefa, som i drygt 25 år verkat som en aktiv rådgivare i gränslandet mellan privata och offentliga fastighetsaktörer, kan konstatera att den svenska fastighetsmarknaden som helhet, i princip, har återhämtat sig fullt ut sedan bottennoteringen våren 2020.

Transaktionsvolymen de senaste två kvartalen är på rekordnivåer och börsbolagen, med undantag för bolag med kontors/handelsfokus, värderas återigen med en betydande premie mot underliggande fastighetsvärde.

Svefa har i rapporten analyserat vilka segment som är vinnare respektive förlorare. Sett till enskilda segment är bilden splittrad bland vinnarna återfinns hyresbostäder, samhällsfastigheter, byggrätter och logistikfastigheter. Medan segment som handelsfastigheter hamnar i botten.

– Investerarnas efterfrågan på nyproducerade hyresrätter har ökat kraftigt. De bakomliggande orsakerna är dels den kraftiga efterfrågan på bostäder över hela landet. Dels är hyresrätter attraktiva investeringsobjekt på grund av att de genererar långsiktiga, förutsägbara intäkter och en stabil avkastning, säger Mikael Lundström, VD Svefa.

Den fullständiga rapporten ”Svensk Fastighetsmarknad 2021” finns att ladda ned på: www.svefa.se

 

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se