Sveaviken vann prestigefull anvisning i Lund – Vi är glada över att vi får realisera ett projekt med ett så stort hållbarhetsfokus. Vi tror att detta blir ett ypperligt tillfälle att bygga cirkulärt på riktigt och samtidigt inkorporera nya tekniker och lösningar, säger Pär Thomaeus, VD, Sveaviken.

Sveaviken vann prestigefull anvisning i Lund

Bostäder

26 november 2021

Sveaviken vann markanvisning i Portkvarteren i Centrala Brunnshög i Lund. Här ska bolaget nu uppföra 100 lägenheter med mycket stark hållbarhetsprofil och höga arkitektoniska ambitioner.

Tekniska nämnden i Lund har beslutat att ge Sveaviken rätten att utveckla tre projekt i Portkvarteren i Centrala Brunnshög.

Priset sattes till 7 210 kronor per byggd kvadratmeter bruttoyta.

Den totala köpeskillingen för fastigheterna kommer att uppgå till cirka 51 mkr.

Sveaviken planerar att bygga cirka 100 lägenheter på platsen.

Bostadshusen kommer att bli synliga från infartsrondellen och två av dem ligger längs Solbjersvägens norra sida i centrala Brunnshög.

Byggnaderna planeras med höga arkitektoniska kvalitéer och kommer ritas av olika arkitekter.

– Vi är glada och tacksamma för denna markanvisning och juryns positiva bedömning av vårt förslag. Vi ser fram emot att realisera projektet tillsammans med Lunds kommun, säger Carl Saidac, COO, Sveaviken Bostad AB .

Sveavikens markanvisningsförslag har stort fokus på hållbarhet.

Sveaviken tror mycket på cirkulärt bostadsbyggande som måste bestå av väldesignade, återbrukbara byggdelar som är enkla både att montera, demontera och transportera.

Husen som byggs i Brunnshög kommer att ha en stålstomme av återvunnet stål i enlighet med denna cirkulära princip.

I projektet kommer det även att finnas system för odling på tak, gårdar och inomhus, och en återbrukslokal med verkstad, bytesverksamhet och café.

Utöver detta ska ett mindre vindkraftverk monteras på tak och solceller installeras för att komplettera bergvärme och lågtempererad fjärrvärme som tillvaratar överskottsenergi från MAX IV och ESS.

– Det ska bli kul att återigen få bygga ett projekt i Brunnshög i Lund som vi tycker är ett väldigt spännande och attraktivt stadsutvecklingsprojekt. Vi är även glada över att vi får realisera ett projekt med ett så stort hållbarhetsfokus. Vi vill alltid vara i framkant av den utveckling som sker i bostadsbranschen och vi tror att detta blir ett ypperligt tillfälle att bygga cirkulärt på riktigt och samtidigt inkorporera nya tekniker och lösningar som blir hållbara på riktigt, säger Pär Thomaeus, VD, Sveaviken Bostad AB.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se