Sveafastigheters VD: ”Med SBB som ny ägare skruvar vi upp tempot”

Sveafastigheters VD: ”Med SBB som ny ägare skruvar vi upp tempot”

Ekonomi

6 november 2020

SBB förvärvar nu Sveafastigheter för 2,7 miljarder: – Vi har mycket i pipeline och blir med den nya ägarbilden ännu starkare, säger VD Viktor Mandel.

Affären finansieras till hälften genom emission av 44 533 762 B-aktier till en teckningskurs om 31,10 kronor per aktie, och resterande del finansieras genom att SBB realiserar vissa finansiella tillgångar.

SBB äger redan idag, inklusive pågående projekt, cirka 2 000 lägenheter i Stor-Stockholm och med detta förvärv växer portföljen till cirka 8 000 lägenheter. Sammantaget gör detta SBB till en ledande privat ägare av hyresrätter i Stor-Stockholm.

7 100 lägenheter totalt

Förvärvet omfattar totalt cirka 7 100 lägenheter inklusive utvecklingsportfölj och pågående projekt vilka utöver Stor-Stockholm är belägna i Öresundsregionen och i svenska universitetsorter.

I Sveafastigheter, som kommer att fortsätta verka som ett helägt dotterbolag till SBB, finns idag:

*Utvecklingsportfölj med cirka 40 projekt i primärt Stockholm med cirka 5000 lägenheter Förvaltningsbestånd om 1 128 lägenheter i Stockholm och Öresund med ett årligt driftnetto om 87 mkr

*Pågående genomförandeprojekt om cirka 1000 lägenheter med ett årligt driftnetto om 104 mkr

Nära samverkan med kommuner

– Bland de många utvecklingsprojekt vi har igång finns t.ex. detaljplanarbetet med Discus-huset som blir Nackas nya landmärke med sina 30 våningar. Samtidigt har vi pågående produktion av 200 lägenheter i kommunen. Och i Upplands-Väsby bygger vi t.ex. framtidens äldreboende med Silver Life, berättar Viktor Mandel.

Företaget satsar mycket på samverkan med kommuner och att tillföra kvaliteter i bebyggelsen med stor öppenhet och kreativitet.

– Det är en orsak till att vi får många attraktiva marktilldelningar i främst Stockholm, Uppsala och Västerås. Här är vår profil inom ekologiskt och socialt hållbart tänk viktigt. I Västerås har vi byggt landets största plusenergihus och där färdigställer vi nu i november ytterligare ett plusenergihus – ett trygghetsboende med 100 lägenheter, berättar Viktor.

– Vad gäller projekt med fokus på social hållbarhet så har vi projekt i bland annat. Kista, Akalla-Husby och Rågsved. Här jobbar vi med att skapa miljöer som blir trygga och positiva främst för barnfamiljer. Dessa bostäder har blivit mycket populära och vi har vid varje projekt varit förvånade över att intresset blivit så stort.

Viktor ser den fortsatta satsningen på ekologiskt och socialt hållbara fastigheter i nära samverkan med kommuner som en fortsatt strategi, nu med ännu större finansiella muskler och organisatorisk tyngd med SBB som ägare.

Han ser också ett fortsatt stort utländskt intresse för segmentet samhällsfastigheter och bostadsområden med hållbara förtecken.

– Intresset från internationella investerare ökar och kommer säkert fortsätta öka för detta segment i Sverige. Det är trygga investeringar med goda avkastningsmöjligheter.

Batljan mycket nöjd

Sveafastigheters organisation kommer inte att förändras som en följd av SBB-affären, men vissa resurser kommer även att användas i SBB:s övriga verksamheter. VD Viktor Mandel kommer att ingå i SBB:s ledningsgrupp, Fredrik Cronqvist kommer att arbeta som affärsutvecklare med fokus på tillväxt i Skåne och Danmark, och Harry McNeil kommer att bidra till SBB:s hållbarhetsteam.

– Hållbarhet och tillväxt inom hyresreglerade svenska bostäder i Stor-Stockholm är prioriterat för SBB, vilket vi nu visar när vi kraftigt förstärker vår position genom förvärvet av Sveafastigheter. Som Europas ledande bolag inom social infrastruktur är det viktigt att vara en tydlig spelare på Stockholmsmarknaden, som är norra Europas mest likvida och attraktiva fastighetsmarknad. Personalen på Sveafastigheter är oerhört erfaren och skicklig, och vi ser mycket stor potential till fortsatt tillväxt av projektportföljen samt att vi nu tillför ytterligare genomföranderesurser till vår utvecklingsportfölj som redan idag är den största i Norden efter Obos, kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av SBB som är mycket nöjd med affären.

– Jag var rådgivare när Ilija gjorde sina första affärer i Dombron, innan tillblivelsen av Rikshem. Så vi känner varandra väl, säger Viktor som suttit i Sveafastigheters styrelsen fem år och varit partner och senior rådgivare på Brunswick Real Estate och Nordanö.

Av Jörgen Hällström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se