Sveafastigheter förvärvar i expansiva Mariefred
Fastigheterna är belägna i det expansiva området vid Läggesta station, cirka tre kilometer från centrala Mariefred. Bild: PE Teknik & Arkitektur

Sveafastigheter förvärvar i expansiva Mariefred

Transaktion

17 mars 2021

Sveafastigheter förvärvar via Sveaviken Bostad och Nordsten fyra kvarter i anslutning till Läggesta station. I området utvecklas en ny expansiv del av Mariefred.

Fastigheterna inrymmer idag bostadsbyggrätter om totalt cirka 30 000 kvadratmeter BTA i flerbostadshus.

Förvärvet sker som en bolagsaffär och det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 95,5 miljoner kronor.

Utöver bostadsbyggrätterna ingår i affären en byggrätt för kommersiella ändamål om cirka 6 000 kvadratmeter BTA efter genomförd fastighetsbildning. Transaktionen sker som ett fastighetsförvärv, med ett fastighetsvärde om fyra miljoner kronor, och är villkorad av lagakraftvunnen fastighetsbildning.

Fastigheterna är belägna på en höjd invid Läggesta station med 40 minuters tågpendling till Stockholm Central, och cirka tre kilometer från centrala Mariefred.

Säljare är Mellca AB, som i många år drivit detaljplaner i området. Walthon Advokater har agerat legal rådgivare till köparen.

– Vi ser fram emot att bygga välplanerade och klimatsmarta bostäder i Mariefred, i nära dialog med Strängnäs kommun. Pendlingsläget är utmärkt, samtidigt som bostäderna omges av vacker natur och kulturmiljö. Vi är även glada att fortsätta vårt strategiska samarbete med Nordsten Sveafastigheter, säger Pär Thomaeus, Sveavikens grundare och VD.

– Läggesta står inför en spännande utveckling både runt stationsområdet och i kopplingen till Mariefred. Vi ser fram emot att utveckla attraktiva och stationsnära bostäder tillsammans med Sveaviken Bostad, säger Arnold Rosén, grundare och VD Nordsten Fastigheter.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se