Svarta siffror för Catena Foto: TT

Svarta siffror för Catena

Ekonomi

16 februari 2018

2017 blev som för många andra bolag ett bra år för Catena. Förvaltningsresultatet ökade med 39 procent.

 

”Fjärde kvartalets resultat bekräftar den positiva trend vi sett under året. Samtidigt har vi stärkt våra positioner i Malmö, Göteborg och Stockholmsområdet. Med förbättrad uthyrningsgrad får vi ett ökat förvaltningsresultat och fortsätter generera ett starkt kassaflöde. Det gör att vi kan växa vidare med nya projekt för att utveckla vår portfölj.”

Så skriver Catena i sin årsrapport. Det visade sig bli ett bra år för bolaget som i dag står väl rustade genom starka finanser och en markreserv om 1,7 miljoner kvadratmeter. Samtidigt växer bolaget. 

Ett stort och viktigt förvärv under året var de fem logistikfastigheter i Stockholmsregionen som köptes  av Kilenkrysset med en samlad uthyrningsbar yta om cirka 91 500 kvadratmeter.

– 2017 var året då den digitala handeln, i absoluta tal, växte snabbare än den traditionella butikshandeln i Sverige. Inte minst Black Friday, Cyber Monday och den därpå följande julhandeln stakade ut framtiden där uppåt 40 procent av handeln var digital. E-handel av dagligvaror och uteätande spås också en stark tillväxt de närmaste åren. Jag ser framför mig att vi fortsätter med nyproduktion i strategiska lägen och jobbar vidare med om- och tillbyggnader. På så sätt kan vi bredda vårt kunderbjudande, öka våra intäkter, minska kostnader och förbättra vårt resultat. Genom att fortsatt vara pålästa, nyfikna och lyhörda kommer vi att vara med och driva framtidens logistiklösningar, säger vd Benny Thögersen i sin kommentar till bokslutskommunikén.

Av Redaktionen

Faktaruta

Catenas 2017

  • Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 892,0 Mkr (786,6).
  • Driftsöverskottet ökade med 16 procent till 671,2 Mkr (578,1).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 39 procent till 440,1 Mkr (316,0).
  • Årets resultat ökade till 634,7 Mkr (338,4), motsvarande ett resultat per aktie om 16,08 kr (10,20), varav värdeförändringar ingår med 318,5 Mkr (70,6).
  • Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 149,85 kr (135,76).
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 4,50 kronor per aktie (3,50).

Källa: Catena

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se