Svagare ekonomi ökar de finansiella stabilitetsriskerna
Bild: Unsplash

Svagare ekonomi ökar de finansiella stabilitetsriskerna

Ekonomi

30 november 2022

Stigande räntor, minskad vilja att ta risk och en allt svagare ekonomi innebär påfrestningar för högt skuldsatta fastighetsbolag och hushåll. Den snabba omställningen till ett högre ränteläge och en minskad riskvilja innebär att riskerna för den finansiella stabiliteten har ökat sedan i våras. Samtidigt kan denna omställning på sikt bidra till lägre risktagande och skuldsättning och därmed lägre stabilitetsrisker.

Hög inflation, stigande räntor och en svagare ekonomisk utveckling har inneburit att aktörerna på de finansiella marknaderna blivit mindre villiga att ta risk. Det pågående kriget i Ukraina skapar ytterligare osäkerhet som påverkar finansiella marknader och den finansiella stabiliteten. De stigande priserna och räntorna pressar även hushållens konsumtionsutrymme och företagens produktionskostnader. Detta bidrar negativt till den ekonomiska utvecklingen.

− Viljan att ta risk har nu minskat. Det kan dämpa stabilitetsriskerna på sikt, men hastiga nedgångar i tillgångspriser och en ekonomisk inbromsning innebär i det korta perspektivet högre risker för den finansiella stabiliteten. Det är därför viktigt att bankerna fortsätter att ha stora buffertar, säger vikarierande generaldirektör Susanna Grufman.

Stora skulder gör den kommersiella fastighetssektorn känslig för de stigande räntorna. Investerarnas vilja att ta risk har dessutom minskat. Det har därmed blivit svårare och dyrare för många fastighetsbolag att refinansiera sina skulder. Flera högt belånade fastighetsföretag behöver därför minska sin skuldsättning. Denna anpassning är nödvändig men görs i ett läge när sektorn redan är pressad. Bankerna har stora exponeringar mot fastighetssektorn. Men de har också stora kapitalbuffertar vilket skapar motståndskraft och kapacitet av att stödja kreditvärdiga företag.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se