Previous Next

Superbolaget som ska lyfta Värtahamnen

Stadsutveckling

20 april 2018

Ett nytt bolag har bildats för att arbeta med stadsutvecklingen i den nya stadsdelen i Värtahamnen som är en del av Norra Djurgårdstaden.

 

Tillsammans med Kungsleden, Niam, Vasakronan, Wallfast och Stockholms Hamnar utgör Bonnier Fastigheter grunden i Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB. Deltar i samarbetet gör även Stockholms stad genom Exploateringskontoret.

- Att denna stadsdel färdigställs i enlighet med visionen är en viktig del i vår långsiktiga strategi där stad och hamn växer sida vid sida. Här kommer de nästan 5 miljoner passagerarna som kommer till Värtahamnen varje år att mötas av storstadens puls med en härlig blandning av nya invånare och spännande verksamheter, säger Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar.

För att förverkliga den vision som parterna tog fram under våren 2017 tas nu nästa steg i form av ett bolag som skall marknadsföra och arbeta med stadsutvecklingen i området.

- Alltsedan Bonnier Fastigheter fick en markanvisning i Värtahamnen på ca 70 000 kvm kontor har vi haft ambitionen att skapa ett formellt samarbete med Stockholms stad och andra långsiktiga fastighetsägare i området. Områdets unika läge och karaktär skapar fantastiska förutsättningar för att bygga en ny del av Stockholms innerstad. Det kommer dock inte att ske av sig själv utan kräver ett målinriktat arbete, säger Tomas Hermansson, vd, för Bonnier Fastigheter.

Värtahamnen genomgår en historisk förvandling – från gammal industri till en levande stadsdel med havsnära moderna kontor i innerstadsläge varvat med publika verksamheter. Resultatet blir en atmosfär som inte kan hittas någon annanstans i Stockholm. Den vision som presenterades och undertecknades i juni 2017 tar sin utgångspunkt i alla de unika förutsättningar som platsen har och som nu skapas för framtiden.

Bolagsstyrelsens ledamöter kommer från Bonnier Fastigheter AB, Niam AB, Kungsleden AB, Vasakronan AB, Wallfast AB och Stockholms Hamnar AB. Alla dessa aktörer äger idag kontor eller har fått markanvisningar för kontor i området.

– Tillsammans kan vi jobba för en bra mix av verksamheter och spännande inslag i det offentliga rummet. Många hittar redan idag till området. I framtiden blir det en självklar destination, säger Johanna Skogestig, chef Fastighetsinvesteringar, Vasakronan.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se