Sundsvall växer inom logistik

Sundsvall växer inom logistik

Stadsutveckling

10 augusti 2022

Sundsvall Logistikpark har under arbetet med framtagandet av fastigheten om cirka 58 000 kvm, haft ett stort miljö- och hållbarhetsfokus.

För att säkerställa hög kvalitet på miljöarbetet har man arbetat efter hållbarhetsprogrammet CEEQUAL. Peab och Annehem Fastigheter som planerar att utveckla området vidare kommer även fortsättningsvis att hålla en hög miljöprofil och miljöcertifiera ytorna man etablerar.

Peab och Annehem Fastigheter avser att bilda ett joint venture för att utveckla en modern och hållbar logistikanläggning om cirka 28 000 kvadratmeter bruttoarea i logistikparken.

– Vi har genom vår anläggningsverksamhet varit involverade i utvecklingen av området i ett tidigt skede. Det känns därför extra roligt att få vara med och fortsätta utveckla detta spännande och viktiga projekt tillsammans med Sundsvall Logistikpark och Annehem Fastigheter, säger Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling.

Läs hela artikeln på Lokalguiden

Pernilla Gilbert Kommunikatör på Lokalguiden

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se