Succé för Jernhusens emission
Kerstin Gillsbro, vd, Jernhusen. Foto: Jernhusen

Succé för Jernhusens emission

Ekonomi

11 april 2019

Emissionen gjordes inom ramen för Jernhusens Medium Term Note-program (MTN-program) och det gröna ramverket som lanserades under 2018.

 

Jernhusen genomförde på onsdagen en grön obligationsemission om totalt 1,5 miljarder kronor för att finansiera hållbara fastigheter och fastighetsutveckling för att på så sätt bidra till att öka det kollektiva resandet på järnväg.

– Vi är mycket nöjda att på detta sätt kunna finansiera hållbara fastigheter och projekt med positiv miljöpåverkan, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Emissionen är uppdelad på två obligationer, en med fast ränta (750 MSEK) med en löptid om fem år samt en med rörlig ränta (750 MSEK) med en löptid om 2,5 år. Obligationslånet med rörlig ränta (ISIN SE0012193670) emitterades till en överkurs motsvarande en ränta om Stibor 3M + 0,25 procentenheter under 2,5 år. Obligationen med fast ränta (ISIN SE0012193688) löper med en ränta om 0,938 procent under fem år. Obligationerna kommer att noteras på Sustainable bond list på Nasdaq OMX Stockholm.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se